ECHA houdt geen rekening met dossierupdates tijdens evaluatiebeslissingen

ECHA houdt geen rekening met dossierupdates tijdens evaluatiebeslissingenZodra ECHA een ontwerpbesluit naar registranten heeft verzonden, houdt het geen rekening met dossierupdates tijdens de besluitvorming over evaluatie. Registranten moeten hun registratiedossiers altijd zelf actueel houden.

Helsinki, 26 november 2019 – REACH is gebaseerd op het principe dat registranten ervoor moeten zorgen dat stoffen die worden gebruikt en in de handel worden gebracht geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu. Daarom zijn registranten wettelijk verplicht om een ​​registratiedossier in te dienen dat voldoet aan de REACH-informatievereisten. Ook dienen ze hun dossiers up-to-date te houden met de laatste informatie die geldig is voor de markt.

 

Registranten verantwoordelijk voor updates

Voordat het een ontwerpbesluit uitvaardigt houdt ECHA bijgevolg alleen rekening met ingediende dossierupdates bij dossierbeoordeling. Komt daarna nieuwe informatie beschikbaar, dan moeten registranten dit indienen via hun opmerkingen bij het ontwerpbesluit. Het agentschap houdt rekening met de informatie in de opmerkingen en kan het besluit dienovereenkomstig wijzigen.

 

Geen aanpassingen achteraf

Bovendien houdt ECHA geen rekening met nieuwe informatie over tonnage, gebruik en blootstelling nadat het ontwerpbesluit aan de registranten is verzonden voor commentaar. Registranten kunnen hun tonnageband niet achteraf downgraden of bepaald gebruik van hun registratie verwijderen om verzoeken om informatie uit ECHA-besluiten te verwijderen. Dit komt omdat het registratiedossier moet voldoen aan de REACH-informatie-eisen voor de geregistreerde hoeveelheidsklasse en gebruikt op het moment dat de dossierevaluatie werd geopend.

 

Registranten verantwoordelijk voor updates

De website van ECHA biedt informatie voor registranten over het verbeteren van hun dossiers: aanbevelingen, een praktische gids en vragen en antwoorden. Deze zijn herzien om bepaalde punten te weerspiegelen die in een recente beslissing van de kamer van beroep zijn gemaakt.

Bron: ECHA

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Lees ook: ‘Brexit: ECHA bewaart niet-overgedragen VK-registratiegegevens