29 april 2020: Webinar Chemical Watch
 

29 april 2020: Webinar Chemical Watch

 

Covid-19-gerelateerde afwijkingen in het kader van de biocidenverordening (Biocidal Products Regulations)

 

De Europese autoriteiten en de industrie bespreken Covid-19-gerelateerde afwijkingen in het kader van de BPR

29 april 2020: Webinar Chemical WatchIn dit webinar zullen hoofden van eenheden van DG Sante van de Europese Commissie, ECHA, sprekers van het Franse ministerie van ecologie en Cefic’s European Biocidal Products Forum (TBC genaamd) updates, redeneringen en overzichten geven van BPR-gerelateerde noodmaatregelen met betrekking tot aan de coronavirus pandemie.

Het webinar zal met name het gebruik van noodafwijkingen op grond van artikel 55 van de BPR onderzoeken, om aldus de beschikbaarheid op de markt van ontsmettingsmiddelen ter bestrijding van Covid-19 te helpen waarborgen.

 


Grootste hindernissen

Het zal ook betrekking hebben op enkele van de grootste hindernissen waarmee de toeleveringsketen voor biociden wordt geconfronteerd, en zal nader ingaan op enkele derogatiemaatregelen die door individuele bevoegde autoriteiten zijn genomen.

 

En verder

Daarnaast zal het webinar de volgende onderwerpen behandelen:

  • Hoe behouden we de toevoer van desinfecterende middelen die effectief zijn tegen Covid-19.
  • De reactie van de Europese Commissie en Echa op de noodsituatie die is ontstaan door het coronavirus
  • Afwijkingen van bevoegde autoriteit in Frankrijk.

 

 

Sprekers

Tijdens dit seminar komen de volgende sprekers aan het woord

  • Klaus Berend, afdelingshoofd, Pesticiden en biociden, DG Sante, de Europese Commissie.
  • Hugues Kenigswald, afdelingshoofd, biocidenanalyse, Echa.
  • TBC, European Biocidal Products Forum, Cefic.
  • TBC, het Franse Ministerie van Ecologie.

 

 

Moderator

Cristina Garcia, Senior analist voor regelgeving en compliance, Chemical Watch

Als u de live uitzending niet kunt bijwonen, kunt u zich nog steeds aanmelden voor het webinar en kort na de presentatie een link naar de dia’s en opname ontvangen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact  op te nemen met Chemical Watch via events@chemicalwatch.com.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?