Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

 

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?

Kunnen bestaande medicijnen Covid-19 vertragen?De snelste weg naar behandelingen kan zijn om bestaande medicijnen een nieuwe bestemming te geven. Maar dan moeten ze wel ‘werken’ natuurlijk.

Meer dan een dozijn bedrijven wereldwijd werken aan de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19 in de verergering van de pandemie. Maar experts schatten dat dit minstens 12-18 maanden zal duren, dus artsen en bedrijven proberen bestaande medicijnen een nieuwe bestemming te geven in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

 


Regels voor wijdverbreid gebruik

De regelgeving verandert snel. In veel rechtsgebieden kunnen artsen naar eigen goeddunken gebruikmaken van het gebruik van off-label goedgekeurde geneesmiddelen voor andere ziekten. Maar wijdverbreid gebruik moet worden ondersteund door bewijs van hoogwaardige klinische onderzoeken en idealiter goedkeuring van de toezichthouders.Onterechte claim Donald Trump

Op dat vlak bestaat er enige verwarring. Zoals onlangs bleek toen de Amerikaanse president Donald Trump verkondigde dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het antimalaria-chloroquine en zijn derivaat hydroxychloroquine heeft goedgekeurd voor de behandeling van Covid-19-patiënten. Die claim werd onmiddellijk afgewezen door FDA-chef Steven Hahn en het de directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci. De medicijnen zijn goedgekeurd door de FDA om malaria, lupus en reumatoïde artritis te behandelen. Het bureau heeft ‘compassievolle gebruik’ tegen Covid-19 in ernstige gevallen toegestaan. Hahn benadrukte dat er nog geen goedgekeurde behandelingen zijn voor Covid-19, terwijl Fauci het belang benadrukte van grote klinische onderzoeken om de veiligheid en werkzaamheid te bewijzen.

 

Hoop …

Het geroezemoes rond chloroquine, hydroxychloroquine en combinaties met andere geneesmiddelen is meestal gebaseerd op in vitro laboratoriumtests en kleine, voorlopige klinische onderzoeken. Zo leverde een Franse studie onder 20 Chinese Covid-19-patiënten in maart vroeg bewijs dat de combinatie van hydroxychloroquine en het antibioticum azithromycine mogelijk effectief zou zijn tegen het virus. Degenen die de medicijnen kregen, vertoonden een vermindering van de virale belasting in vergelijking met controles en hun ziekteduur was korter.

 

Of hype?

De situatie is echter verre van duidelijk. In een ander onderzoek met 30 patiënten in China bleek hydroxychloroquine niet bijzonder goed te presteren. Drie Amerikaanse onderzoekers hebben ook een duidelijke waarschuwing afgegeven dat de ‘antivirale mechanismen van chloroquine speculatief blijven’. Ze stelden dat ‘voorzichtigheid geboden is bij het maken van voortijdige interpretaties’ omdat ‘klinische onderzoeken nog lopen en er nog geen tussentijdse onderzoeksgegevens beschikbaar zijn’.

 

Ook andere proeven niet doorslaggevend

Kleine proeven met andere antivirale middelen waren ook niet doorslaggevend. Een studie uit China zag geen significante verschillen tussen 44 patiënten die ofwel de hiv-medicijnen lopinavir en/of ritonavir, de Russische antivirale Arbidol (umifenovir) of geen antivirale medicatie als controle kregen. Terwijl uit een ander Chinees onderzoek bleek dat lopinavir en ritonavir niet tot een snellere klinische verbetering leidden in vergelijking met patiënten die alleen standaardzorg kregen.

 

‘Vriendelijk vuur’ vermijden

Bijwerkingen moeten zorgvuldig worden overwogen bij het zoeken naar medicijnen. Een dringend richtsnoer van onderzoekers van de Mayo Clinic in het Amerikaanse Minnesota – waaronder genetische cardioloog Michael Ackerman – waarschuwt dat chloroquine, hydroxychloroquine, lopinavir en ritonavir allemaal ‘door drugs veroorzaakte plotselinge hartdood’ kunnen veroorzaken. Deze medicijnen blokkeren namelijk een van de kritieke kaliumkanalen in het hart. Dat vergroot de kans dat het hartritme van een patiënt degenereert, met een hartstilstand als gevolg. Hetzelfde kan volgens Ackerman gezegd worden voor azithromycine.

 

Ongeveer 1% van Covid-19 patiënten heeft verhoogd risico

Ackerman schat dat ongeveer 1% van de Covid-19-positieve patiënten een verhoogd risico heeft op dergelijke cardiale bijwerkingen door het gebruik van deze geneesmiddelen. Hoewel dergelijke incidenten niet zijn gemeld in een van de lopende onderzoeken, zegt Ackerman dat er tal van dergelijke sterfgevallen zijn geweest in het rapportagesysteem voor ongewenste voorvallen van de FDA. ‘De mogelijkheid van door drugs veroorzaakte plotselinge hartdood is helemaal niet theoretisch’, zegt hij. ‘Het zal gebeuren als we niet de individuen identificeren die het grootste risico lopen voor deze mogelijkheid.’

 

‘Een totaal WildWest verhaal’

Ackerman noemt de huidige behandelingssituatie voor Covid-19-patiënten ‘een totaal Wild-West verhaal’ en zegt dat dit soort tragische gevolgen niet mogen worden geaccepteerd als ‘slechts een deel van het vriendelijke vuur in deze oorlog tegen het coronavirus’. Ondertussen voeren verschillende farmaceutische bedrijven over de hele wereld, waaronder Novartis, Teva en Mylan, de productie op en schenken tientallen miljoenen tabletten chloroquine en hydroxychloroquine.

 

Heropleving remdesivir

Het intraveneuze antivirale geneesmiddel remdesivir van Gilead Sciences (oorspronkelijk ontwikkeld voor ebola, maar niet effectief bevonden) is ook veelbelovend gebleken in laboratoriumonderzoeken tegen Covid-19 en verwante coronavirussen.

 

Menselijke proeven

Hoewel een voorlopige Amerikaanse proef bij mensen niet doorslaggevend was, zijn er gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken naar remdesivir aan de gang in China en de VS. Gilead is begonnen met twee van zijn eigen gerandomiseerde, open-label, multicenter-onderzoeken om de veiligheid en werkzaamheid van intraveneuze remdesivir voor behandeling met Covid-19 te evalueren. Bij deze onderzoeken zullen ongeveer 1000 patiënten worden ingeschreven, voornamelijk in Aziatische landen.

 

Status van weesgeneesmiddel

De FDA had de status van remdesivir als weesgeneesmiddel verleend. Dat zou Gilead zeven jaar marktexclusiviteit geven. Evenals subsidies en belastingkredieten voor klinische kosten voor het testen van geneesmiddelen. Gilead heeft de FDA nu echter verzocht die beslissing in te trekken. ‘Gilead heeft er alle vertrouwen in dat het een versnelde tijdlijn kan handhaven bij het zoeken naar een wettelijke herziening van remdesivir, zonder de aanwijzing als weesgeneesmiddel,’ zei het bedrijf.

 

Een duidelijker beeld krijgen

Het antivirale avigan (favipiravir) van Fujifilm is sinds maart 2014 in Japan goedgekeurd voor de behandeling van verschillende vormen van influenza. Het middel heeft echter ook enige effectiviteit laten zien bij het versnellen van de virale klaring in een Chinees onderzoek met 80 Covid-19 patiënten. Een iets grotere studie in China – waarbij de werking van umifenovir en favipiravir werden vergeleken bij 246 patiënten – toonde ook enig voordeel in verband met favipiravir.

 

Het Solidariteitsonderzoek

Om robuuste gegevens te genereren met betrekking tot de vraag welke behandelingen het meest effectief zijn tegen Covid-19, leidt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een groot internationaal onderzoek. Het Solidariteitsonderzoek genaamd. De megaproef test vier verschillende geneesmiddelen of combinaties – remdesivir, een mengsel van lopinavir en ritonavir, lopinavir en ritonavir plus interferon bèta en chloroquine – en vergelijkt hun effectiviteit met de zorgstandaard in deelnemende landen. Het onderzoek omvat duizenden patiënten in verschillende deelnemende landen, waaronder Argentinië, Bahrein, Canada, Frankrijk, Iran, Noorwegen, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland en Thailand.

 

De opties verder uitbreiden

Er zijn tal van andere wegen om te verkennen. Een internationaal team heeft de menselijke eiwitten in kaart gebracht waarmee virale eiwitten interageren. Ze identificeerden 69 bestaande medicijnen en experimentele verbindingen die binden aan 66 menselijke eiwitten. Ze zouden daarom enig effect kunnen hebben op de replicatie of transmissie van het virus. Een rapport van Chemical’s Abstracts Service (CAS) van de American Chemical Society – waarin patenten en publicaties met betrekking tot Covid-19 en soortgelijke RNA-virussen zijn opgenomen – identificeerde 6 potentiële virale eiwitdoelen en 12 geneesmiddelen om te onderzoeken op herbestemming.

 

Meer dan 8000 simulaties

Ondertussen gebruikten wetenschappers van Oak Ridge National Lab in Tennessee de Summit-supercomputer van IBM om meer dan 8000 simulaties uit te voeren en 77 medicijnverbindingen met kleine moleculen te identificeren die zouden kunnen voorkomen dat het virus de gastheercellen infecteert. De onderzoekers rangschikten die kandidaten in volgorde van interesse, gedeeltelijk op basis van hoe waarschijnlijk het was dat ze zouden binden aan de S-proteïnespike, die het binnendringen van virussen in gastheercellen bemiddelt.

 

Andere alternatieve geneesmiddelen

Ernstige gevallen van Covid-19-infectie veroorzaken een longontstekingen in diverse gradaties van ernst. Dit heeft geleid tot pogingen om antilichamen te hergebruiken die de immuunontstekingsreactie van het lichaam dempen. Deze omvatten Roche’s Actemra (tocilizumab). De goedkeuring van dit middel is uitgebreid tot Covid-19-patiënten in China en tot Kevzara (sarilumab) van Sanofi/Regenerons. Beide geneesmiddelen starten nieuwe klinische onderzoeken bij Covid-19-patiënten.

 

De routes van de antilichamen

Ook antilichamen kunnen routes bieden om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Een voorlopig onderzoek onder 28 Chinese patiënten suggereert dat meplazumab – een gehumaniseerd anti-CD147-antilichaam – de uitkomsten in ernstige gevallen kan verbeteren. Het antilichaam bindt zich aan Basigin (CD147), dat een van de eiwitten lijkt te zijn die het virus gebruikt om zich te hechten aan en cellen binnen te dringen.

 

Gebruik meplazumab lijkt erg positief

‘Het gebruik van het antilichaam meplazumab voor Covid-19 lijkt erg positief’, zegt Ian Jones, een viroloog aan de University of Reading in het Verenigd Koninkrijk. ‘Het richt zich zowel op het virus als op de schade die het tijdens infectie heeft aangericht’, voegt hij eraan toe. Jones merkte echter ook op dat de behandeling in het ziekenhuis moet worden geïnfuseerd en dat dergelijke medicijnen meestal niet algemeen verkrijgbaar zijn.

 

Een cocktail met meerdere antilichamen

Regeneron heeft honderden virusneutraliserende antilichamen geïdentificeerd en heeft ook antilichamen geïsoleerd van mensen die hersteld zijn van Covid-19. Het bedrijf is op zoek naar een cocktail met meerdere antilichamen die preventief kan worden toegediend voor blootstelling of als behandeling voor reeds geïnfecteerden.

 

Gebruik van herstellend plasma

Een andere veelbelovende aanwijzing is het gebruik van herstellend plasma bij ernstig zieke Covid-19-patiënten. Het resultaat is dusdanig positief dat het Amerikaanse FDA artsen toestemming heeft gegeven om toe te passen. Nadat mensen die zijn blootgesteld aan het nieuwe coronavirus zijn hersteld, konden wetenschappers hun bloed verzamelen, concentreren en vervolgens aan andere patiënten geven. Hahn suggereert dat de antilichamen die het bevat mogelijk een reëel voordeel bieden voor de behandeling.

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Bron: Chemistry World
Lees ook: Snel desinfecterende middelen op markt brengen in EU en VS?