ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit
 

ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

 

Volgens artikel 41, lid 5, van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 moet het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een bepaald deel van de registratiedossiers controleren. Dit is om ervoor te zorgen dat de dossiers voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening. Dit percentage is nu verhoogd van 5% naar 20%.

Verordening (EU) 2020/507 van de Commissie van 7 april 2020 bepaalt dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor bepaalde stoffen nu een hoger percentage van de registratiedossiers controleert om te bepalen of ze voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening.

 

Specifieke nieuwe regelgeving

Voor stoffen met een registratie in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar, zal de dienst uiterlijk 31 december 2023 ten minste 20% van het totale aantal bij haar ingediende registratiedossiers beoordelen,
Voor stoffen met een registratie in een hoeveelheidsbereik van minder dan 100 ton per jaar, zal het bureau ook uiterlijk 20 december 20% van alle bij hem ingediende registratiedossiers beoordelen.

 

Waarom het percentage is verhoogd

Achter deze nieuwe verordening staat de kennis van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de Commissie dat de kwaliteit van de registratiedossiers vaak slecht is en dat veel dossiers niet voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening.

 

Veel klachten

Veel sprekers hadden hierover al geklaagd op de REACH-conferentie in december 2018 bij het Federaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk als de grootste tekortkoming bij de implementatie van de REACH-verordening. De Commissie en de Raad hopen nu dat deze situatie op lange termijn kan worden verbeterd als de registratiedossiers nauwkeuriger worden gecontroleerd.

 

Formele voorschriften

De criteria aan de hand waarvan het bureau in de eerste plaats de registratiedossiers voor beoordeling moet selecteren, zijn te vinden in artikel 41, lid 5, letters a) tot en met c), van de verordening.

 

Volledige naam verordening

De volledige naam van de verordening is: Verordening (EU) 2020/507 van de Commissie van 7 april 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het percentage dat vereist is om de naleving van de vereisten te verifiëren te selecteren registratiedossiers (PB nr. L 110 van 08.04.2020, blz.1).

 

Verordening sinds 28 april in werking

De verordening is op de twintigste dag na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (d.w.z. op 28 april 2020) in werking getreden. Het is bindend in al zijn onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in alle EU-lidstaten. Het hoeft daarom niet te worden omgezet in nationale wetgeving.

Bron: Weka
Lees ook: Wereldwijde marktvoorspelling & industrieanalyse biogebaseerde epoxyharsen tot 2028

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!