Vier chemicaliën toegevoegd aan kandidaatlijst zeer zorgwekkende stoffen

 

Vier chemicaliën toegevoegd aan kandidaatslijst zeer zorgwekkende stoffen

 

Helsinki, 25 juni 2020 -Drie van deze stoffen zijn giftig voor de voortplanting en één is een hormoonontregelaar. De Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat nu 209 stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor mens of milieu.

De hormoonontregelende stof wordt gebruikt in consumentenproducten, zoals cosmetica. De drie andere worden gebruikt in industriële processen om respectievelijk polymeren, coatingproducten en kunststoffen te produceren.

 

Aanmelden SCIP-database

Bedrijven worden aangespoord hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het veilige gebruik van hun stof te controleren. Vanaf januari 2021 zullen bedrijven ook producten met ZZS moeten melden aan ECHA’s aankomende SCIP-database. De database heeft als doel transparante informatie te verschaffen over artikelen die gevaarlijke chemicaliën bevatten gedurende hun hele levenscyclus.

 

Promotie veiligere alternatieven

ECHA directeur Hazard Assessment Christel Musset zegt: ‘Chemische stoffen op de kandidaatslijst behoren tot de meest gereguleerde in de EU en ons doel is ze geleidelijk af te bouwen. Ondertussen moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze veilig worden gebruikt en transparant zijn voor consumenten die het recht hebben te weten waar deze chemicaliën worden gebruikt. Vervanging door veiligere alternatieven kan innovatie stimuleren en een duurzamere circulaire economie creëren.’

Stoffen die op de kandidaatslijst zijn toegevoegd voor autorisatie op 25 juni 2020:

#StofnaamEC nummerCAS nummerReden voor opnameVoorbeelden van gebruik
11-vinylimidazol214-012-01072-63-5Giftig voor reproductie
(Artikel 57, onder c))
In formuleringen en als monomeer bij de productie van polymeren
22-methylimidazol211-765-7693-98-1Giftig voor reproductie
(Artikel 57, onder c))
Als katalysator bij de productie van coatingproducten
3Dibutylbis (pentaan-2,4-dionato-O, O ') tin245-152-022673-19-4Giftig voor reproductie
(Artikel 57, onder c))
As a catalyst and as an additive in the production of plastics
4Butyl 4-hydroxybenzoaat
(Butylparaben)
202-318-794-26-8Endocriene verstorende eigenschappen - menselijke gezondheid
(Artikel 57, onder f) - menselijke gezondheid)
Cosmetica, producten voor persoonlijke verzorging en farmaceutische producten

Het Comité van de lidstaten van ECHA was betrokken bij het besluit om tin van butyl 4-hydroxybenzoaat en dibutylbis (pentaan-2,4-dionato-O, O ‘) in de lijst op te nemen.

Achtergrond

De kandidatenlijst bevat zeer zorgwekkende stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid of ons milieu. Deze kunnen in de toekomst op de autorisatielijst worden geplaatst, wat betekent dat de industrie toestemming moet vragen om ze te blijven gebruiken.

 

Mogelijke wettelijke verplichtingen

Bedrijven met stof(fen) op de kandidatenlijst – zowel als producten als in mengsels -, kunnen wettelijke verplichtingen hebben. Elke leverancier van artikelen die een stof uit de kandidatenlijst bevatten met een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, moet voldoende informatie aan hun klanten en consumenten verstrekken om veilig gebruik mogelijk te maken. Vanaf januari 2021 moeten bedrijven ook de SCIP-database van ECHA op de hoogte stellen als hun artikelen stoffen uit de kandidatenlijst bevatten.

 

Zes maanden

Importeurs en producenten van voorwerpen die een stof uit de kandidatenlijst bevatten, hebben zes maanden vanaf de datum van opname op de lijst (25 juni 2020) om ECHA in kennis te stellen.

 

Kandidaatslijst stoffen: overzicht van gevaarlijke eigenschappen

Van de 209 stoffen die nu op de kandidaatslijst van ZZS voor autorisatie staan, is een grote meerderheid carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch. Velen van hen hebben verschillende gevaarlijke eigenschappen.

Overzicht van gevaarlijke eigenschappen

Bron: ECHA
Lees ook:ECHA breidt de verificatie van registratiedossiers uit

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!