Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen stijgt komende jaren spectaculair
 

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen stijgt komende jaren spectaculair

 

Deze verkoopstijging is een direct gevolg van de groeiende toepassing over de hele wereld tijdens de pandemie van COVID-19.

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Verkoop van biogebaseerde epoxyharsen stijgt komende jaren spectaculairEpoxyharsen zijn een klasse van geavanceerde thermohardende harsen die een grote verscheidenheid aan verknopende polymeren bevatten. Waaronder onverzadigde polyesterharsen, fenol-formaldehydeharsen en aminoharsen. Biogebaseerde epoxyharsen worden gemaakt van plantaardige koolstof in plaats van op petroleum gebaseerde koolstof. Dankzij het gebruik van groene chemietechnieken die minder energie vergen en minder gevaarlijke bijproducten produceren, wordt de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van deze harsen met 50% verminderd te opzichte van de conventionele harsen.

 

Epoxyharsen vereisen geen toevoeging van vluchtige reactieve verdunningsmiddelen zoals styreen. Dit laatste is een stof die volgens OSHA en ECHA om speciale aandacht vraagt. Epoxyharsen hebben ook een relatief betere corrosiebestendigheid en structurele eigenschappen. Strengere regelgeving voor de toepassing van styreenemissies door ECHA creëert lucratieve kansen voor de groei van biogebaseerde epoxyharsen voor gebruik in composieten. Afgezien daarvan leveren fabrikanten ook inspanningen om op aardolie gebaseerde grondstoffen te vervangen door natuurlijk voorkomende en milieuvriendelijke materialen, die naar verwachting zullen bijdragen aan de groei van de markt voor biogebaseerde epoxyharsen tijdens de prognoseperiode.

 

Dynamiek van markt voor biogebaseerde epoxyharsen

Biobased epoxyharsen vertonen bepaalde eigenschappen waardoor ze aantrekkelijker zijn dan andere op de markt aanwezige epoxyharsen. Sommige van deze eigenschappen zijn ‘het ontbreken van een onaangename geur’, ‘de superieurse sterkte en UV bestendigheid ten opzichte van aan op aardoliem gebaseerde epoxyharsen’, ‘lage VOC’. Vanwege deze gunstige eigenschappen zal de vraag naar biogebaseerde epoxyharsen tijdens de prognoseperiode naar verwachting toenemen.

 


Brede toepassingen ook deel van het succes

Biogebaseerde epoxyharsen vinden verschillende toepassingen in de bouw als vloer- of afdichtingsdeksel en in lijmen en bouwmaterialen. Het wordt ook gebruikt in de maakindustrie. Bijvoorbeeld glasvezelproducten zoals regenwatertanks, scheepsvaartuigen en elektrische printplaten, waterafstotende lijmen & afdichtingsmiddelen. Vanwege de brede toepassingen van biogebaseerde epoxyharsen wordt verwacht dat de verkoop van ervan tijdens de prognoseperiode toeneemt. Dat zal vervolgens leiden tot de groei van de wereldwijde markt voor deze producten.

 

Nieuwe ronden, nieuwe kansen

De groei in de industrie voor elektronica, verf en coatings – in combinatie met het toenemende gebruik van composieten en lijmen in verschillende toepassingen – genereert naar verwachting een groeiende vraag naar biogebaseerde epoxyharsen. Dit nu biedt de fabrikanten van biogebaseerde epoxy harsen de lucratieve mogelijkheid om hun productiecapaciteit tijdens de prognoseperiode te verhogen.
Met het voorbehoud dat prijsschommelingen van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van biogebseerde epoxyharsen tijdens de prognoseperiode een belemmering kunnen vormen voor de groei van de markt.

 

De markt voor biogebaseerde epoxyharsen kan per productsoort worden gesegmenteerd in:
 • Plantaardige glycerol
 • Canola
 • Hennep
 • Soja-olie
 • Plantaardige oliën
 • Anderen

 

Per toepassing kan de markt voor biogebaseerde epoxyharsen gesegmenteerd worden in:
 • Coatings
 • Elektronica
 • Kleefstoffen
 • Composieten
 • Anderen

 

Regionale vooruitzichten

Noord-Amerika en Europa zullen naar verwachting een aanzienlijk aandeel hebben in de wereldwijde markt voor biogebaseerde epoxyharsen. Zij zullen tijdens de prognoseperiode een sterke stijging van de vraag naar biogebaseerde epoxyharsen zien. Dit kan worden toegeschreven aan de groeiende bezorgdheid over het gebruik van op petroleum gebaseerde epoxyharsen die milieuproblemen veroorzaken.
De regio Azië-Pacific zal naar verwachting een aanzienlijke groei zien in termen van consumptie van biogebaseerde epoxyharsen tijdens de prognoseperiode. Dit kan kan worden toegeschreven aan de intense aanwezigheid van eindgebruikindustrieën zoals composieten, elektronica, coatings, enzovoort.

 

Bron: Jewish Market Reports
Lees ook: 29 april 2020: Webinar Chemical Watch

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!