Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!
 

Rapportageverplichting SCIP-database komt in 2021!

 
Het is duidelijk voor iedereen die artikelen met SVHC’s boven 0,1 massaprocent (massapercentage) produceert en/of verkoopt, dat de meldingsvoorschriften voor SVHC’s (Substances of Very High Concern) onhandig zijn. Bovendien zet de termijn van begin 2021 voor de SCIP-databank (stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid in producten) de bedrijven steeds meer onder druk. ECHA wijst een verzoek om uitstel van de termijn af.

Agree to disagree

De Europese vereniging voor technologie en engineering Orgalim had in een brief van 9 juli 2020 in een brief haar bezorgdheid geuit over de implementatie en wettigheid van de informatie-eisen voor SCIP-rapporten en verzocht om uitstel van de rapportageperiode met ten minste een jaar. Volgens Orgalim zijn dergelijke uitgebreide informatieverplichtingen niet voorzien in artikel 33 van de REACH-verordening. ECHA overschrijdt hiermee haar bevoegdheden. ECHA is het respectvol oneens met deze opstelling. Orgalim zegt “not amused” te zijn.

 

Informatieverplichting bestaat al 10 jaar

ECHA begrijpt dat de SCIP-rapportageverplichting “uitgebreide inspanningen van de industrie […] vereist die deze verplichting – voortkomend uit de Waste Framework Derective (WFD) aan alle partijen oplegt. Want ondanks een gebrek aan consistente uitvoering van artikel 33 van de REACH-verordening tot dusver, bestaat de informatieverplichting voor leveranciers al 10 jaar. De verantwoordelijke bedrijven moeten de deadline van 5 januari 2021 zien als een kans om eindelijk te handelen in overeenstemming met de REACH-verordening.

 

Veel bedrijven nog aan begin van het proces

Volgens Orgalim blijkt uit een ECHA-rapport van november 2019 dat 88% van de geteste artikelleveranciers hun klanten onvoldoende informatie over SVHC’s in hun artikelen geeft. Veel bedrijven staan ​​nog aan het begin van het proces. Maar volgens ECHA hebben die bedrijven nog een paar maanden om zich voor te bereiden. Ook kondigt het agentschap aan dat het SCIP-informatiedocument in de komende weken verder zal worden aangevuld en bijgewerkt.

 

Ultieme oplossing: alle SVHC’s in artikelen vervangen

Voor degenen die informatieverplichtingen willen vermijden, beveelt ECHA als “ultieme oplossing” aan om alle SVHC’s in artikelen te vervangen door veiligere alternatieven. Het uiteindelijke doel van de SCIP-database is het creëren van “een niet-giftige omgeving”.

 

Bereid u snel voor op uw informatie verplichtingen!

Er wordt niet verwacht dat ECHA zal toegeven aan een verzoek om uitstel van de termijn. Als u artikelen vervaardigt en/of distribueert met stoffen op de kandidatenlijst (SVHC’s) boven 0,1 massaprocent, moet u zich – als u dat nog niet heeft gedaan – snel voorbereiden op uw informatieverplichtingen.

Bron: UMCO
Lees ook: Komt er een wettelijk verbod op gebruik microkorrels in Europa?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!