ECHA nieuws update

ECHA nieuws update

ECHA nieuws update – Benpat, 1,3-dioxolaan stoffenbeoordelingsconclusies beschikbaar.

 

Echa heeft de Duitse conclusies voor de beoordeling van stoffen gepubliceerd voor 1,4-benzeendiamine, n,n’-gemengde fenyl- en tolylderivaten (benpat) en 1,3-dioxolaan.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Conclusie Baua

Het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (Baua) heeft geconcludeerd dat er behoefte is aan vervolgmaatregelen op EU-niveau en aan geharmoniseerde indeling en etikettering voor beide stoffen.

 • Benpat wordt gebruikt als antioxidant en antiozonant in rubberproducten en banden en wordt verdacht van persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).
 • 1,3-dioxolaan wordt voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van polymeren, of als onderdeel van kunststofproducten als monomeer gebonden in polymeren. Het wordt ook gebruikt als co-monomeer bij de vervaardiging van polyoxymethyleen (POM) en dient als een typisch oplosmiddel voor een reeks wijdverbreide toepassingen en producten. Het wordt verdacht mutageen en reproductietoxisch te zijn.

 

Nieuwe voornemens om indeling en etikettering te harmoniseren

Zweden heeft Echa op de hoogte gebracht van zijn voornemen om CLH-voorstellen in te dienen voor acht chemicaliën. De lidstaat streeft naar geharmoniseerde indeling als reproductietoxisch 1B, H360F voor het volgende:

 • 4-isopropylbenzaldehyde;
 • 3-(p-cumenyl)propionaldehyd;
 • 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd;
 • 3-(4-tert-butylfenyl)propionaldehyd;
 • methyl-4-tert-butylbenzoaat;
 • 4-tert-butylbenzaldehyde; en
 • 4-tert-butyltolueen.

Zweden is ook van plan een voorstel in te dienen voor p-cymeen als:

 • reprotoxisch 1B, H360F;
 • ontvlambare vloeistof 3, H226;
 • acute toxiciteit 3, H331;
 • aspiratietoxiciteit 1, H304; en
 • aquatische toxiciteit chronisch 2, H411.

 

Meer dan 600 chemische stoffen toegevoegd aan REACH-studiedatabase

Sinds september vorig jaar heeft Echa 654 nieuwe stoffen toegevoegd aan zijn REACH-database met onderzoeksresultaten: een verzameling niet-vertrouwelijke gegevens die in het kader van REACH aan het bureau zijn ingediend.

De gegevens bevatten resultaten van onderzoeken met betrekking tot:

 • fysisch-chemische eigenschappen;
 • lot en paden in het milieu; en
 • ecotoxicologie en toxicologische informatie.

De huidige versie van de database, actief sinds maart 2017, is de zesde editie.

 

IJsland maakt actief gebruik van de portal van Echa-gifcentra

IJsland accepteert nu meldingen van gifcentra via het inzendingenportaal van Echa. Bulgarije en Slowakije zijn de enige twee EU/EER-staten die niet zijn aangesloten op de systemen van Echa. Het bureau zei dat ze “de onboarding-procedure doorlopen”.

 

Rac, Seac adviezen over dechloraan plus beperkingsvoorstel

De geconsolideerde adviezen van de comités voor risicobeoordeling (Rac) en sociaaleconomische analyse (Seac) van het agentschap over het Noorse beperkingsvoorstel voor dechlorane plus zijn nu beschikbaar. Beide commissies steunen de voorgestelde regelgevende maatregelen met betrekking tot de vlamvertrager.

 

Verdere informatie

Benpat conclusie
dioxolaan conclusie
Register van CLH-voornemens tot resultaat
REACH studieresultaten
Gifcentra nationale hulppagina
Register van beperkingsintenties tot uitkomst

Foto door Bicanski via Pixnio

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Europese Commissie publiceert langverwacht conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!