Europese Commissie publiceert langverwacht conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen

Europese Commissie publiceert langverwacht conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen
Europese Commissie publiceert langverwacht conceptvoorstel om microplastics aan banden te leggen – Paper bevat voorgestelde overgangsperioden en vrijstellingen voor bepaalde producten.

 
De Europese Commissie heeft haar langverwachte ontwerpvoorstel gepubliceerd om opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken, de deeltjesgrootte te vergroten en voor bepaalde producten een overgangsperiode van maximaal 12 jaar mogelijk te maken.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Opvallende punten op een rij

Het ontwerp is vijf jaar in de maak en beschrijft de voorgestelde reikwijdte, met enkele wijzigingen en verduidelijkingen van het oorspronkelijke beperkingsvoorstel van Echa.
De opvallende punten zijn:

 • een toename van de grootte van de bedekte microdeeltjes van synthetische polymeren, van 1 nanometer (nm) tot 0,1 micrometer (µm) voor deeltjes en van 3 nm tot 0,3 µm voor vezelachtige deeltjes;
 • het toestaan ​​van overgangsperioden van vier tot twaalf jaar voor specifieke producten (zie kader);
 • vrijstelling van gebruik op industriële locaties, geneesmiddelen, bemestingsproducten die onder de bemestingsverordening van de EU vallen, levensmiddelenadditieven en hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek;
 • informatie-eisen voor bedrijven, waaronder een eis om op het etiket, de verpakking, het veiligheidsinformatieblad of de bijsluiter aan te geven wanneer een product synthetische polymeermicrodeeltjes bevat; en
 • criteria voor toegestane testmethoden om vast te stellen of de deeltjes afbreekbaar zijn en daarom zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de beperking.

 

Commentaar The European Chemical Industry Councel (Cefic)

Cefic zei dat het voorstel de eerste groepsbeperking in zijn soort is, die voor het eerst gericht is op een ‘zeer grote hoeveelheid producten’.
‘Het feit dat het bijna vijf jaar duurde voordat de Commissie deze tekst publiceerde, illustreert hoe complex het proces van het ontwikkelen van een generieke beperking is en hoeveel elementen moeten worden besproken en verduidelijkt om zo’n brede beperking werkbaar te maken.’

 

Handhavingsvragen

De brancheorganisatie zei verheugd te zijn over de opname van ‘meer realistische deadlines voor het ontwikkelen van alternatieven en de uitsluiting van oplosbare of biologisch afbreekbare polymeren, die geen risico voor het milieu vormen, van de reikwijdte van de beperking’. De reikwijdte is volgens hen echter ‘nog steeds te breed en zal moeilijk, zo niet onmogelijk te handhaven zijn. Er moet nog overeenstemming worden bereikt over methoden om microplastics in producten te detecteren, wat essentieel is voor de handhaving van de beperking, aldus Cefic.

 

Webinar Plastic Soup Foundation

In een webinar in juni – georganiseerd door de ngo Plastic Soup Foundation, herhaalden experts de waarschuwing van Cefic en zeiden dat de geplande beperking van de EU op microplastics ‘vrijwel niet afdwingbaar’ zijn omdat er niet genoeg methoden en hulpmiddelen beschikbaar zijn om dergelijke kleine deeltjes te detecteren. Cefic zei dat het voorstel ook een aanzienlijke administratieve last zou veroorzaken voor veel waardeketens en ‘niet in verhouding staat tot de hoeveelheid opzettelijk toegevoegde microplastics in het milieu’.

 

12-jarige transitie ‘onaanvaardbaar’

NGO’s ClientEarth en het Europees Milieubureau (EEB) zeiden ‘blij te zijn dat de Commissie eindelijk dit grote milieuprobleem aanpakt’. Ze uitten echter hun bezorgdheid over de lange overgangsperioden en noemden de 12 jaar voor sommige make-upartikelen ‘onaanvaardbaar’. Het ontwerpvoorstel van de Commissie voegt een overgangsperiode van 12 jaar toe voor cosmetische lipproducten. De langste voorgestelde overgangsperiode van Echa was zes jaar.

 

Verdere bezwaren

De groepen waren ook tegen het plan van de Commissie om bedrijven die microplastics leveren die op industriële locaties worden gebruikt, vrij te stellen van rapportageverplichtingen. ‘Deze vereisten moeten ijzersterk zijn, wat niet het geval is in het conceptvoorstel’, zeiden ze. Het ontwerp zal nu worden besproken tijdens de vergadering van de REACH-commissie op 23 september.

 

Voorgestelde overgangsperioden

Het ontwerpvoorstel van de Commissie voegt een overgangsperiode van 12 jaar toe voor cosmetische lipproducten en wijzigt een aantal van die in het oorspronkelijke voorstel van Echa. Het ontwerp stelt voor:

Vier jaar na de datum van inwerkingtreding voor uitspoelbare cosmetische producten.

Vijf jaar na inwerkingtreding voor:

 • bemestingsproducten die buiten het toepassingsgebied van de EU-bemestingsverordening vallen;
 • producten voor land- en tuinbouwgebruik; en
 • wasmiddelen, was, poetsmiddelen en luchtverzorgingsproducten.

Zes jaar na de inwerkingtreding voor:

 • gebruik bij het inkapselen van geuren;
 • cosmetische producten die op hun plaats blijven;
 • korrelige vulling voor gebruik op synthetische sportoppervlakken; en
 • medische apparatuur.

acht jaar na de datum van inwerkingtreding voor gewasbeschermingsmiddelen; en

twaalf jaar na de inwerkingtreding van cosmetische lipproducten.

 

Verdere informatie

 

Bron: Chemical Watch
Lees ook: SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen

Foto door Bicanski via Pixnio

Bron: Chemical Watch
Lees ook: SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!