SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen

SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen
SVHC-kandidatenlijst uitgebreid tot 224 stoffen – Aan de lijst is onlangs een nieuwe stof toegevoegd, N-(hydroxymethyl)acrylamide, wegens de carcinogene en mutagene eigenschappen daarvan.

De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen – SVHC – bevat een lijst van chemische stoffen die schadelijk worden geacht voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze stoffen kunnen uiteindelijk op de autorisatielijst worden geplaatst en het gebruik ervan is dan verboden, tenzij bedrijven een autorisatie aanvragen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Potentieel gevaar

Gezien het potentiële gevaar van deze stoffen zijn bedrijven verplicht de risico’s te beheren en hun klanten en consumenten voldoende informatie te geven om ze veilig te kunnen gebruiken.

 

Nieuwe stof toegevoegd

In juni van dit jaar is een nieuwe stof aan de lijst toegevoegd, namelijk N-(hydroxymethyl)acrylamide. Laten we eens kijken waarom.

4 feiten over N-(hydroxymethyl)acrylamide

 • Identiteit van de stof
 • EG-/lijstnummer: 213-103-2
 • CAS-nummer: 924-42-5
 • Molecuulformule: C4H7NO2

 

Redenen voor opname in de lijst
 1. Volgens de geharmoniseerde indeling en etikettering kan deze stof genetische afwijkingen en kanker veroorzaken en kan zij bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen toebrengen.
 2. Bovendien wordt in de classificatie die door bedrijven aan ECHA in REACH-registraties wordt verstrekt, aangegeven dat deze stof giftig is bij inslikken, vermoedelijk schadelijk is voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind en een allergische huidreactie kan veroorzaken.
  • Gebruikelijke toepassingen
   Als monomeer voor polymerisatie, als een fluoralkylacrylaatcopolymeer, en in verven en coatings.
  • Nieuwe wettelijke verplichtingen
   Importeurs en producenten van artikelen moeten het ECHA ervan in kennis stellen als hun artikel N-(hydroxymethyl)acrylamide bevat binnen zes maanden na de datum waarop het in de lijst is opgenomen, dat wil zeggen vanaf 10 juni 2022. Leveranciers zullen hun klanten ook een veiligheidsinformatieblad moeten verstrekken.

 

Foto door soyfeliz2018 form PxHere

Lees ook: Nieuwe Europese definitie van nanomaterialen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!