ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor
Software voor Veiligheidsinformatiebladen

 

ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

Helsinki, 5 maart 2020 – ECHA beveelt aan om zeven gevaarlijke stoffen op te nemen in de autorisatielijst van REACH (bijlage XIV). Opmerkingen kunnen uiterlijk op 5 juni 2020 worden ingediend.

 
Heeft u opmerkingen en verdere informatie over het gebruik van de stoffen, de mogelijke vrijstellingen van de autorisatieplicht en de structuur en complexiteit van de toeleveringsketens? Dan nodigt ECHA u uit om deze te melden voor 5 juni 2020.

 

Informatie mogelijke sociaal-economische gevolgen

Parallel aan de raadpleging van ECHA vraagt ​​de Europese Commissie overheden en marktpartijen om informatie over de mogelijke sociaal-economische gevolgen van het opnemen van deze zeven stoffen in de autorisatielijst. De ontvangen informatie wordt rechtstreeks aan de Commissie doorgegeven en wordt niet door ECHA in overweging genomen.

 

Autorisatie voor specifiek gebruik

Als een stof op de autorisatielijst staat, kan deze alleen na een bepaalde datum op de markt worden gebracht of worden gebruikt als een autorisatie voor specifiek gebruik. Bedrijven die deze stoffen gebruiken, produceren of importeren, kunnen een vergunning aanvragen.

 

De basis voor beoordeling

ECHA beveelt de Commissie regelmatig aan stoffen uit de kandidaatslijst op te nemen in de autorisatielijst. De ontwerpaanbeveling is gebaseerd op een beoordeling van de gegevens in registratiedossiers, andere beschikbare informatie en een eerste bespreking met het Comité lidstaten. Aan het einde van het consult worden registraties gecontroleerd op eventuele updates.

 

Eindbeslissing Europese Commissie

Het Comité lidstaten stelt een advies op over de ontwerpaanbeveling van ECHA. Uiteraard rekening houdend met de opmerkingen die tijdens deze raadpleging zijn ontvangen. Op basis van het advies van de commissie en de raadpleging zal ECHA in het voorjaar van 2021 haar definitieve aanbeveling aan de Europese Commissie doen. Dit is de 10e aanbeveling van ECHA. De Commissie beslist uiteindelijk welke van de stoffen in de autorisatielijst moet worden opgenomen en over de respectieve voorwaarden die voor elke stof van toepassing zijn.

Lees ook: EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

VERDERE INFORMATIE:

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!