ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!
Software voor Veiligheidsinformatiebladen

 

ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest!

 

Wat zijn de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest, cadmium en de anorganische cadmium verbindingen?

 

ECHA heeft oproepen gedaan informatie te delen over asbest, cadmium en de anorganische cadmium verbindingen. Het doel is om meer te weten te komen over blootstelling, gezondheidseffecten, toxicologie, epidemiologie en werkingsmechanismen van deze stoffen. Voor cadmium en zijn anorganische verbindingen wordt tevens informatie over het gebruik gevraagd.

 

Maar ook alle andere relevante informatie is welkom. De Europese Commissie heeft ECHA gevraagd om de bestaande limieten van deze stoffen te herzien. De informatie zal ECHA helpen bij het opstellen van de wetenschappelijke rapporten met betrekking tot blootstellingslimieten op de werkplek.

 

De deadline voor reacties is 2 juni 2020.

 

Geef commentaar!

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie voor

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!