ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

 

ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

 

ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU‘MKB profiteert waarschijnlijk het meest van centrale systeem’, aldus het agentschap

De op 11 maart 2020 gelanceerde eerste versie van Echa’s EU-zoeker (EUCLEF) naar chemicaliënwetgeving bevat 35 wetgevingsstukken. Waaronder richtlijnen over de veiligheid van speelgoed en over gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

Aangezien verplichtingen uit verschillende EU-wetten op dezelfde chemische stof van toepassing kunnen zijn, fungeert de vinder als een centraal doorzoekbaar portaal. Het geeft bedrijven en dan met name bedrijven uit het MKB ‘duidelijkheid’ verschaffen over wetgeving die van toepassing is op hun stoffen, aldus het agentschap.

 

Gratis online tool

Geïntegreerd in Echa’s chemicaliëndatabase, omvat de eerste versie van de gratis online tool wetgeving die van toepassing is op materialen die in contact komen met voedsel, cosmetische producten, lucht- en waterkwaliteit en bescherming van werknemers. Om er een paar te noemen.

 

De European Union Chemical Legislation Finder (EUCLEF)

EUCLEF zal uiteindelijk 51 afzonderlijke wetteksten huisvesten, waaronder REACH en CLP. De resterende zestien stuks worden volgend jaar toegevoegd. ECHA’s uitvoerend directeur Bjorn Hansen zei dat de vinder ‘echt nuttig zal zijn voor met name MKB bedrijven die hun verplichtingen in verschillende EU-wetten moeten volgen. Om er aan toe te voegen dat ‘kleine bedrijven de ruggengraat van de Europese chemische industrie vormen. Euclef zal hen helpen tijd en geld te besparen en zich te concentreren op wat echt belangrijk is: innoveren en hun bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze gezondheid en het milieu beschermen.’

 

Speciale ondersteuningsdienst

Het agentschap heeft een speciale regelgevende ondersteuningsdienst opgezet voor het geval bedrijven vragen hebben over de verschillende EU-wetgeving inzake chemicaliën die onder dit instrument vallen.

 

Infokaart

Zoals gebruikelijk krijgt u na een zoekopdracht een infokaart over uw stof toegestuurd zodra deze beschikbaar is met informatie. Het bevat details over de classificatie, etikettering, fabricage, import en gebruik. Dankzij EUCLEF toont het zoekresultaat ook alle onder deze service vallende wettelijke bepalingen die relevant zijn voor uw stof.

 


Industrie welkom

The European Chemical Industry Council (Cefic) zei dat de vinder zal helpen omdat de EU met meer dan 40 wetgevingsstukkende ‘niet alleen meest uitgebreide chemische wetgeving ter wereld heeft, maar ook de meest complexe. Met al deze wetgeving is het niet altijd gemakkelijk om te navigeren, vooral voor kleinere bedrijven en downstreamgebruikers van chemicaliën.’

 


European Union Chemical Legislation Finder

EUCLEF geeft bedrijven gemakkelijker toegang tot deze informatie. ‘Dit zal naar verwachting de naleving van de EU-wetgeving inzake chemicaliën verder verbeteren en bedrijven helpen om veilige producten aan de Europese consumenten te blijven leveren.

 

Initiatief Duitse chemische industrie in 2015

De vorming van een centrale wetgevingszoeker binnen het handelsblok werd voor het eerst voorgesteld door de Duitse chemische industrie (VCI) en Cefic in 2015. Een jaar later kondigde ECHA aan dat het zou gaan werken aan een haalbaarheidsstudie voor het systeem.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: ECHA verzamelt informatie over cadmium en asbest

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!