EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringen

Binnen 12 maanden!

EEB daagt ECHA uit tot 10 REACH-verbeteringenThe European Environmental Bureau (het Europees Milieubureau EEB) heeft tien activiteiten voorgesteld die ECHA tegen maart 2021 moet voltooien om de implementatie van REACH door het agentschap te helpen verbeteren.

ECHA zei dat het de test verwelkomde en ‘graag wordt uitgedaagd’ door de belanghebbenden, wilde zich er vooralsnog niet aan committeren.​

 

Wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar?

De EEB zegt dat REACH resultaten boekt om zijn doelen te bereiken. Te weten ‘de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu’. Maar het bureau heeft ook verschillende gebieden geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar zijn. Deze hebben met name betrekking op transparantie en verspreiding van informatie, het voorzorgsbeginsel en de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen.

 

Woorden, maar geen daden

Volgens EEB manager voor chemicaliën Tatiana Santos bevat de mededeling van de Commissie over de REACH-evaluatie weliswaar enkele maatregelen met betrekking tot de toepassing van het voorzorgsbeginsel en de vervanging ervan, ‘is er tot dusver in praktische zin weinig gedaan’. ‘Bovendien is er weinig tot geen actie voorzien om de andere fundamentele principes aan te pakken. Denk aan het toekennen van de bewijslast aan de industrie, de regel “geen gegevens, geen markt”en transparantie.’

 

Gemakkelijk delen van informatie

De EEB heeft ECHA gevraagd om de hoeveelheidsklassen voor alle stoffen voor elk bedrijf te publiceren en een proces te starten om dit tegen 2021 voor alle blootstellingsscenario’s te doen. Tevens roept het het agentschap op ervoor te zorgen dat de aankomende zorgwekkende stoffen in de database van producten (Scip) volgend jaar ‘gemakkelijke en gratis toegankelijk ‘zijn.

 

Transparantie

De EEB wil dat Echa de transparantie van discussies en besluitvorming tijdens commissievergaderingen van agentschappen verbetert. Dit kan worden gedaan door ervoor te zorgen dat documenten enkele dagen voor deze bijeenkomsten beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden. Hetzelfde geldt voor NGO’s met betrekking tot documenten en informatie van andere evenementen.

 

Beter inzicht in de verantwoordelijkheden

De EEB vraagt ook om de centrale chemicaliëndatabase van Echa ‘gebruikersvriendelijker’ te maken en om de verantwoordelijkheid van de industrie voor de betrouwbaarheid van gegevens te benadrukken. In verband hiermee wil het dat ECHA een voorstel ontwikkelt over de manier waarop het kan zorgen dat zijn database met geregistreerde stoffen ‘de resultaten van dossier- en stofbeoordeling […] beter weergeeft met betrekking tot de conformiteit en beoordelingsstatus van de dossiers’.

 

Voorzorgsmaatregel

In de visie van de EEB dient ECHA richtsnoeren te ontwikkelen en een workshop te organiseren voor de wetenschappelijke en commissies van lidstaten over

  • hoe zij onzekerheden communiceren
  • de tijd die nodig is om ontbrekende informatie te genereren en
  • de “kosten van nietsdoen” in hun wetenschappelijke adviezen. Hierdoor kan de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel toepassen.

De EEB dringt er tevens bij ECHA op aan om een onafhankelijke evaluatie van haar sociaal-economische beoordelingsmethodologie te laten uitvoeren. Dit om de bezorgdheid weg te nemen die is verwoord in de rapporten ‘Lost at SEA’ van ChemSec en ‘Discounting Future Damage’ van CHEM Trust.

 

Voorzorgsmaatregel

ECHA zou ook richtsnoeren moeten ontwikkelen over de minimale informatievereisten die nodig zijn om afwijkingen van beperkingen te rechtvaardigen. Dit moet volgens de EEB worden gezien als ‘equivalent’ aan de informatie die vereist is voor autorisatieaanvragen. ECHA moet er tevens voor zorgen dat geen afwijking wordt geaccepteerd wanneer registratiedossiers niet voldoen of niet worden bijgewerkt.

 

Vervanging

De EEB heeft Echa vier taken opgelegd ter vervanging van zorgwekkende chemische stoffen. Dit zijn:

  • Mede organiseren van twee jaarlijkse supply chain-workshops over alternatieven voor bijlage XIV of kandidatenlijststoffen. Met als doel potentiële autorisatieaanvragen beter te informeren over vervangingsmogelijkheden en netwerken met alternatieve aanbieders.
  • Ervoor te zorgen dat het adviesformulier van het ECHA-comité voor autorisatieaanvragen de mogelijkheid bevat om niet-goedkeuring aan te bevelen. Bijvoorbeeld in gevallen waarin er algemeen alternatieven beschikbaar zijn.
  • Ervoor te zorgen dat de dienst van de aanvrager ‘systematisch bewijs’ verlangt dat deze contact heeft opgenomen met bestaande alternatieve aanbieders. Dit voorkomt dat de commissies de ‘argumenten van aanvragers over het ontbreken van alternatieven tegen de nominale waarde’ aannemen.
  • Stop met het toestaan van afwijkingen voor het gebruik van tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen in gerecyclede materialen zonder de hele levenscyclus van materialen – met inbegrip van de fase na recycling – te hebben beoordeeld. Totdat de Commissie een duidelijk standpunt heeft ingenomen.

 

Reactie ECHA

ECHA onderschreef de bevindingen dat REACH ‘goede resultaten oplevert’ en dat ‘er nog meer moet worden gedaan’. En hoewel het de test verwelkomde, zei het agentschap dat sommige van de voorstellen ‘meer tijd vergen’ en dat ‘andere’ reeds in behandeling zijn in het actieplan voor herziening van REACH dan wel in de reguliere werkplannen. Het agentschap voegde eraan toe dat het geen nieuwe taken op zich kan nemen die extra menselijke of financiële middelen vergen en die niet in haar werkprogramma zijn opgenomen, als deze een kannibaliserend effect hebben op bestaande taken. Het agentschap heeft de afgelopen jaren voor een ‘aanzienlijk bedrag’ aan nieuw werk op zich genomen ‘zonder extra financiering’ .

Bronnen: Food Package Forum en Chemical Watch
Lees ook: ECHA introduceert zoekapplicatie chemicaliën-wetgeving EU

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!