EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

 

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

 

EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgevingDe European Union Chemical Legislation Finder (EUCLEF) is een nieuwe online service van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Indien u in de EU chemicaliën produceert, gebruikt, distribueert of verkoopt, moet u zich houden aan de relevante EU-wetgeving. Dit kan verschillende rechtshandelingen inhouden.

EUCLEF brengt in eerste instantie 40 verschillende EU-wetgevingen samen en stelt deze in maart 2020 beschikbaar voor iedere geïnteresseerden en betrokkene. Het doel is om het voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bijzonder gemakkelijk te maken om erachter te komen hoe hun producten in de EU zijn gereguleerd en welke wettelijke verplichtingen daaraan verbonden zijn.

 

Momenteel beschikbare info op ECHA-website

De ECHA-website bevat momenteel informatie over chemische stoffen die door het agentschap worden beheerd op grond van de REACH-, CLP-, BPR- en PIC-voorschriften. Evenals de richtlijnen over chemische stoffen (CAD), carcinogene en mutagene stoffen (CMD). EUCLEF zal bedrijven toegang geven tot een veel breder scala aan informatie over wetgeving op gebieden zoals

  • cosmetische producten
  • pesticiden
  • verspillen
  • Speelgoedveiligheid en
  • Materiaal voor voedselveiligheid en voedselcontact.
EUCLEF maakt het werk gemakkelijker

EUCLEF zal ook het werk van de Europese Commissie en de nationale autoriteiten gemakkelijker maken. Zo zullen stoffen met juridische overlappingen of lacunes gemakkelijker zijn te identificeren.

 

Hoe werkt EUCLEF?

Informatie over andere chemicaliënwetgeving is naadloos geïntegreerd in het chemische informatieportaal van ECHA. U kunt naar stoffen zoeken op basis van hun naam of hun EG- of CAS-nummer.

 

Infokaart

Zoals gebruikelijk krijgt u na een zoekopdracht een infokaart over uw stof toegestuurd zodra deze beschikbaar is met informatie. Het bevat details over de classificatie, etikettering, fabricage, import en gebruik. Dankzij EUCLEF toont het zoekresultaat ook alle onder deze service vallende wettelijke bepalingen die relevant zijn voor uw stof.

 

​​EUCLEF-bestemmingspagina

Het is de bedoeling om een ​​EUCLEF-bestemmingspagina op de ECHA-website op te zetten. Deze pagina geeft een overzicht van de wetgeving die onder de service valt en niet door ECHA wordt beheerd en geeft een overzicht van de reikwijdte van de wetgeving, uitzonderingen, regelgevingsactiviteiten, verplichtingen en lijsten met stoffen.

 

Service komende jaren verder ontwikkeld

ECHA is van plan de service de komende jaren verder te ontwikkelen. Verdere EU-wetgeving moet worden toegevoegd. Bovendien moet informatie worden geïntegreerd over nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en emissiegrenswaarden voor de afzonderlijke lidstaten.

Bron: Arbeitsschutz-portal
Lees ook: ECHA controleert 50% meer dossiers op naleving in 2019

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!