REACH controleert 50% meer dossiers op naleving in 2019

 

ECHA controleert 50% meer dossiers op naleving in 2019

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

HELSINKI, 26 februari 2020 – In 2019 heeft ECHA het aantal controles van de chemische veiligheidsgegevens van bedrijven met 50% verhoogd. Er zijn belangrijke veiligheidsgegevens gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de langetermijneffecten van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en het milieu, met inbegrip van de effecten op de voortplanting en het veroorzaken van genetische mutaties.

Vorig jaar heeft het ECHA 301 grondige controles uitgevoerd op bijna 3 000 dossiers en hadden betrekking op 274 unieke chemische stoffen.
De beslissing om registraties te conformeren werd gestuurd naar álle registranten van de chemische stoffen in kwestie. Terwijl in het verleden alleen contact werd opgenomen met de hoofdregistranten van die stoffen. Het doel van dit nieuwe beleid is betere samenwerking tussen mederegistranten te stimuleren.

 

Verplichtingen inzake gegevensuitwisseling

Verder werden in 2019 ook meer controles uitgevoerd op dossiers van bedrijven die hun chemische stoffen afzonderlijk van de gezamenlijke indiening hadden geregistreerd. Dit om ervoor te zorgen dat de reden waarom de registranten hun dossiers afzonderlijk hebben ingediend, wettelijk gerechtvaardigd was en dat aan de verplichtingen inzake gegevensuitwisseling wordt voldaan.

 

Verduidelijking langetermijneffecten

De nadruk ligt nog steeds op informatie die nodig is om de langetermijneffecten op de gezondheid van mens of milieu beter in kaart te krijgen. Bij 245 van de 301 controles werd om informatie gevraagd die de langetermijneffecten op de ontwikkeling van ongeboren kinderen, genetische mutaties en aquatische toxiciteit verduidelijkte. ECHA heeft ook bijna 100 door de industrie ingediende testvoorstellen onderzocht.

 

Een zeer uitgebreid onderzoek

In het afgelopen decennium heeft het ECHA in totaal meer dan 1 000 chemische stoffen in alle tonnageklassen onderworpen aan een grondige controle. Meer dan 20% van de chemische stoffen met de hoogste potentiële blootstelling is grondig gecontroleerd. Meer dan 10% van de gecontroleerde chemische stoffen is voorgesteld als kandidaat voor een geharmoniseerde indeling op EU/EER-niveau.

 

Verontruste Europese burgers

Uitvoerend directeur van ECHA Bjorn Hansen zegt: ‘Chemische veiligheid heeft gevolgen voor de gezondheid van de burgers. We weten dat de Europese consumenten zich meer dan ooit zorgen maken over de gevolgen van chemische stoffen. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden en de veiligheid van de chemische stoffen die ze verkopen te garanderen, hebben we onze inspanningen opgevoerd om meer registraties te controleren. Dit werk is van cruciaal belang om te voorkomen dat schadelijke chemische stoffen op de EU-markt komen en om uiteindelijk de chemische verontreiniging in Europa tot een minimum te beperken.’

 

Inventarisatie

Wat de beoordeling van stoffen op het niveau van de lidstaten betreft, zijn tussen 2012 en 2019 264 chemische stoffen beoordeeld. Voor 181 chemische stoffen was meer informatie nodig om de vermoedelijke bezorgdheid weg te nemen. Voor ongeveer een derde van de 181 chemische stoffen was risicobeheer nodig. Zo werden bijvoorbeeld vier stoffen aangemerkt als verboden, negen als zeer zorgwekkend en 41 stoffen hadden een geharmoniseerde indeling nodig.
Een volledige uitsplitsing van de cijfers is gepubliceerd in het overzicht van de jaarlijkse evaluatiestatistieken van ECHA, samen met aanbevelingen voor registranten over hoe zij hun dossiers kunnen verbeteren.

Verdere informatie
Evaluatiestatistieken
Aanbevelingen aan de inschrijvers
Gezamenlijk actieplan voor de evaluatie

Bron: Agility PR Solutions
Lees ook: Bedrijven moeten meer gegevens over ‘nanovormen’ verstrekken

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!