Bedrijven moeten meer gegevens over 'nanovormen' verstrekken

 

Bedrijven moeten meer gegevens over ‘nanovormen’ verstrekken

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Helsinki, 24 februari 2020 – ECHA heeft tot nu toe een laag aantal registratiedossiers voor nanomaterialen ontvangen. Op 1 januari 2020 waren slechts 36 stoffen voor ‘nanovormen’ geregistreerd volgens de bijgewerkte REACH-voorschriften. 10 % van wat het Agentschap verwachtte. Een ‘nanovorm’ is een vorm van een stof die voldoet aan de voorwaarden van de aanbeveling van de Commissie voor de definitie van nanomateriaal2,3, die tevens een vorm (morfologie) en oppervlaktechemie heeft.

 
ECHA heeft 95 unieke dossiers ontvangen voor 36 stoffen die betrekking hebben op ‘nanovormen’ overeenkomstig de bijgewerkte REACH-voorschriften. Het Agentschap verwachtte bijgewerkte registraties te ontvangen voor ongeveer 300 stoffen. Dit op basis van gegevens uit de Belgische en Franse nationale inventarissen en de catalogus van de Europese Commissie van in cosmetische producten gebruikte nanomaterialen.

 

Registratiedossiers ‘nanovormen’ opstellen

Aangezien het indieningspercentage zo laag is en de helft van de binnenkomende dossiers de technische volledigheidscontrole niet doorstaat, is er een webinar beschikbaar met praktisch advies voor bedrijven over hoe ze hun registratiedossiers voor ‘nanovormen’ moeten opstellen.

 

Nauwe samenwerking brancheorganisaties en lidstaten

Het Agentschap werkt nauw samen met de belangrijkste brancheorganisaties en de lidstaten om een beter inzicht te krijgen in de aanvullende acties die nodig zijn om het bewustzijn van de wettelijke verplichtingen te vergroten. ECHA is ook betrokken bij verschillende kortetermijnacties om de naleving te helpen verbeteren, bijvoorbeeld door het mandaat van de deskundigengroep voor nanomaterialen te herzien om meer steun voor de besluitvorming mogelijk te maken en handleidingen, instructies en richtsnoeren voor de eindpunten voor de menselijke gezondheid en het milieu bij te werken.

 

Sjabloon om registranten te ondersteunen

Er zijn nog geen gevalideerde testmethoden voor het voldoen aan de informatie-eisen van de bijlagen VII en VIII bij REACH beschikbaar. Wel heeft ECHA een sjabloon gepubliceerd om de registranten te ondersteunen bij het documenteren van praktische beperkingen en om ervoor te zorgen dat zij kunnen aantonen dat zij alle mogelijke inspanningen hebben geleverd om aan de informatie-eisen te voldoen.

 

ECHA herinnert bedrijven eraan dat nanomaterialen zonder een geldige registratie binnen het toepassingsgebied van REACH op dit moment illegaal op de markt zijn.

 

Achtergrond


Sinds 1 januari 2020 gelden er geactualiseerde REACH-informatievereisten voor nanovormen van stoffen. Na deze datum moeten bedrijven een REACH-registratie hebben die aan deze eisen voldoet om nanovormen van stoffen te kunnen produceren of importeren. Het doel van de nieuwe eisen is ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende gegevens verstrekken om het veilige gebruik van hun nanovormen voor de gezondheid van de mens en het milieu aan te tonen.

 

Webinar: Registratie van nanovormen – praktisch advies

Bron: ECHA
Lees ook: Naar een circulaire economie

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!