Naar een circulaire economie
 

Naar een circulaire economie:

 

Test de SCIP-database om schadelijke chemicaliën in producten op te sporen!

 
Bedrijven kunnen nu beginnen met het testen van ECHA’s SCIP-database van producten die stoffen van de Kandidaatlijst bevatten die aanleiding geven tot grote bezorgdheid. De definitieve databank zal later dit jaar van start gaan. De bedrijven zullen vanaf januari 2021 informatie aan het ECHA moeten verstrekken.

Helsinki, 17 februari 2020 – Het prototype stelt bedrijven in staat zich vertrouwd te maken met de databank en te testen hoe zij hun KCI-kennisgevingen kunnen indienen. Gebruikers kunnen testgegevens indienen en feedback geven aan ECHA om ons te helpen de definitieve versie, die later in 2020 zal worden gelanceerd, verder te verbeteren. Alle ingediende testgegevens zullen vóór de lancering worden verwijderd.

 

Opsporen van schadelijke chemicaliën is de sleutel

Bjorn Hansen, uitvoerend directeur van ECHA, zegt: “Het opsporen van schadelijke chemicaliën is de sleutel tot een meer duurzame circulaire economie. Alle materialen zijn gemaakt van chemicaliën en we moeten ervoor zorgen dat we weten welke producten schadelijke chemicaliën bevatten voordat ze worden gerecycled. Onze komende database zal ons helpen om producten veiliger te maken”.

 

Stoffen van zeer grote zorg

Vanaf 5 januari 2021 moeten bedrijven die artikelen in de EU in de handel brengen bij het ECHA een SCIP-kennisgeving indienen in het geval die artikelen stoffen van zeer grote zorg (ZZS) bevatten, in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent. De bedrijven zullen reeds eind 2020, wanneer de definitieve databank van start gaat, gegevens kunnen indienen. Het doel is de vervanging van gevaarlijke chemische stoffen en de overgang naar een veiligere circulaire economie te bevorderen.

 

Bedrijven zullen gegevens moeten indienen:
  • Informatie om het artikel te identificeren;
  • de naam, het concentratiebereik en de locatie van de SVHC in het artikel; en
  • andere informatie over het veilige gebruik ervan.

 

 

Meer informatie

SCIP is de gegevensbank voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe voorwerpen (producten) die is opgericht in het kader van de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW).

 

Informatie databank

De SCIP-databank zorgt ervoor dat de informatie over voorwerpen die stoffen van de Kandidaatlijst bevatten, beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, ook in de afvalfase. De informatie in de databank wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de afvalverwerkers en consumenten.

prototype van de SCIP-databank
SCIP-Website

 

Bron: ECHA
Lees ook: Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!