Britse regering drong aan op aanpassing van EU-regelgeving na Brexit

Bulk geïmporteerde goederen in EU niet-conform

Volgens de industrie-instantie Cefic zijn geïmporteerde goederen de belangrijkste bron van niet-naleving van REACH regelgeving binnen de EU.

 

Systeem functioneert goed

Deze vertegenwoordiger van chemische bedrijven in de hele EU heeft deze week cijfers bekendgemaakt waaruit blijkt dat het aantal niet-conforme chemische stoffen in 2019 met 24% is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit op basis van gegevens van het snelle waarschuwingssysteem van de EU (RAPEX), dat wordt aangedreven door een toename van het aantal gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur. 92% van de niet-conforme chemische stoffen was afkomstig van buiten de EU 27 en de Europese Economische Ruimte (EER). Het feit dat niet-conforme materialen in het RAPEX-systeem worden binnengehaald, bewijst dat het toezicht op materialen die het blok binnenkomen goed functioneert. Aldus Cefic. Tegelijkertijd betekent echter ook dat het systeem moet worden verbeterd.’

 

Bereikbeperkingen

‘Hoe meer bereikbeperkingen we hebben, hoe meer middelen er moeten worden ingezet voor handhaving. De autoriteiten moeten over de juiste hulpmiddelen beschikken om alle inkomende producten te controleren op de in complexiteit toenemende voorwaarden van REACH.’
Waarbij aangetekend dat het aantal artikelen dat door RAPEX in strijd met het Reach-systeem is gemarkeerd, jaar na jaar stabiel bleef, aldus Cefic. Ondanks de toename van het totale aantal gevallen van niet-conformiteit.

 

Resultaten steekproefsgewijze controles

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van een reeks steekproefsgewijze controles die het tussen oktober 2017 en december 2018 heeft uitgevoerd. Daarbij hebben de autoriteiten van 15 lidstaten controles uitgevoerd op 682 artikelen van 405 bedrijven. Bij 12% van de igeïnspecteerde producten werd vastgesteld dat zij zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten en 88% van de leveranciers van die producten communiceerde niet voldoende informatie over gevaarlijke of gecontroleerde materialen in de door hen geleverde producten.
Beperkte ftalaten – die meestal in kinderspeelgoed worden aangetroffen – waren met 25% de meest voorkomende gevallen van niet-naleving.

 

Handhaving sleutel voor succes

De doeltreffendheid van RAPEX bij het opsporen van niet-conforme producten toont aan dat de maatregelen ter verbetering van het toezicht door de lidstaten goed functioneren, aldus een woordvoerder van ECHA. Om te vervolgen: ‘We zijn het ermee eens dat handhaving de sleutel voor succes van REACH is. De veiligheid van de consument kan niet worden bereikt zonder effectieve handhaving. De gevallen die in RAPEX worden aangetroffen, worden door de nationale handhavingsinstanties gemeld en het toenemende aantal toont aan dat zij gevallen van niet-naleving in onveilige producten opsporen en aanpakken.’

 

Reach kan en moet op onderdelen verbeterd

De naleving van Reach en andere systemen binnen de EU blijft volgens Cefic sterk. Met invoer als de belangrijkste bronvan producten die in strijd zijn met de veiligheidsnormen. ‘Er zijn niet zo veel gevallen van niet-naleving van Reach vanuit de EU/EER, het zijn de geïmporteerde goederen die het probleem vormen, aldus een woordvoerder van Cefic. ‘Reach is de strengste chemische wetgeving ter wereld en levert resultaten op voor het bereiken van de doelstellingen… maar Reach kan en moet op onderdelen worden verbeterd. Een betere handhaving van Reach bij de invoer is een van die punten,” voegde ze eraan toe.

Bron: ICIS
Lees ook: Veel Bisfenol A alternatieven mogelijk hormonaal schadelijk

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!