Strenger Brexit-standpunt EU

 

Strenger Brexit-standpunt EU

 

Afstemmingsvraag drijft Europese Unie en Verenigd Koninkrijk verder uiteen

 

Verenigd Koninkrijk wil chemische bijlage opnemen in uitgebreide vrijhandelsovereenkomst

Strenger Brexit-standpunt EUEU-lidstaten hebben deze week hun Brexit-onderhandelingspositie versterkt door te eisen dat de toekomstige handelsovereenkomst het Verenigd Koninkrijk verbindt aan normen voor goederen. Inclusief de chemicaliën die ‘overeenkomen’ met stoffen die in de toekomst door het handelsblok worden aangenomen.

 

Weg vrij voor onderhandelingen

Het onderhandelingsmandaat van de lidstaten voor de Europese Commissie – die namens de Unie besprekingen met het VK zal voeren – is op 25 februari door de Raad Algemene Zaken aangenomen. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor onderhandelingen tussen het VK en de EU.

 

Normen EU leidend

Het mandaat van de Raad in het kader van ‘gelijk speelveld en duurzaamheid’ zegt dat gemeenschappelijke normen in de toekomst moeten worden gehandhaafd. Dit vanwege de geografische nabijheid van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de economische onderlinge afhankelijkheid. Daartoe moet de te sluiten handelsovereenkomst hoge normen handhaven die overeenkomen met de normen die de Unie hanteert. Bijvoorbeeld op gebieden zoals het milieu.

 

Onduidelijkheid

Andere delen van het mandaat van de Raad maken de doelstellingen van de EU op dit gebied echter onduidelijk. In het milieu- en gezondheidsgedeelte van de afdeling ‘gelijk speelveld’ is de eis dat het VK aan toekomstige EU-normen voldoet niet opgenomen. In plaats daarvan bevat het als standpunt dat de normen niet moeten worden verlaagd tot onder het niveau dat wordt geboden die van toepassing zijn ‘aan het einde van de overgangsperiode’.

 

Bijlage chemicaliën

De Britse regering heeft ondertussen het recht geëist om af te wijken van de EU-regels en tegelijkertijd wrijvingsloze handel met de EU veilig te stellen. Het vandaag uitgegeven whitepaper over de Britse aanpak van de onderhandelingen meldt dat het ‘niet zal instemmen met enige verplichtingen voor onze wetten om in overeenstemming te zijn met die van de EU’.

 

GHS maar geen REACH

Het Verenigd Koninkrijk wil een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (CFTA) met een bijlage over chemische stoffen die zou kunnen voorzien in samenwerking tussen Britse en EU-autoriteiten. Daarbij is sprake van de implementatie van het Globally Harmonized System (GHS) voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, maar niet van REACH. Er van uitgaande dat mechanismen voor gegevens- en informatie-uitwisseling kunnen worden overeengekomen om bedrijven te helpen te voldoen aan ‘de afzonderlijke wettelijke vereisten van de twee markten’.

 

MoU ontwikkelen?

De bijlage moet volgens het whitepaper ook een verbintenis omvatten om een ​​MoU te ontwikkelen. Vergelijkbaar met de overeenkomsten die de ECHA heeft met Australië en Canada. Deze omvatten echter geen toegang tot de database van de ECHA.

 

Toegang zonder stemrecht

Cefic en de UK Chemical Industries Association dringen er bij beide partijen op aan overeenstemming te bereiken over een ‘ingrijpende aanpassing van de regelgeving’. Een overeenkomst die de Britse regelgevende instanties toegang verleent tot de ECHA-database en het mogelijk maakt om een ​​’actieve deelnemer’ te zijn in het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Zonder stemrecht uiteraard.

 

Periode overbruggen

Ondertussen heeft het Britse ministerie van Milieu (Defra) aan Chemical Watch bevestigd dat de datum in het vorig jaar gepubliceerde Britse REACH-verordening moet worden gewijzigd om de periode te overbruggen tussen Brexitdag 31 januari 2020 tot het einde van de overgangsperiode. Volgens de Britse regering 31 december 2021.

 

REACH richtlijnen no-Brexit verwijderd

Op 19 februari van dit jaar verwijderde dit ministerie zijn richtlijnen voor ‘reguleren van chemicaliën (REACH) als er geen Brexit-deal is’. Volgens het Verenigd Koninkrijk heeft het land de EU immers met een deal verlaten. Hiervoor wordt verween naar de terugtrekkingsovereenkomst en de in oktober overeengekomen politieke verklaring.
De meeste commentatoren gebruiken echter nog steeds de uitdrukking ‘no-deal’ om te voorkomen dat het VK en de EU een handelsovereenkomst afsluiten voordat de overgangsperiode afloopt.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: EUCLEF biedt oriëntatie in jungle EU-wetgeving

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!