ECHA beoordeelt reproductietoxiciteitonderzoeken van één generatie en doet aanbevelingen voor ‘best practices’

ECHA beoordeelt reproductietoxiciteitonderzoeken van één generatie en doet aanbevelingen voor 'best practices'

ECHA beoordeelt reproductietoxiciteitonderzoeken van één generatie en doet aanbevelingen voor ‘best practices’In een overzicht van 55 uitgebreide onderzoeken naar voortplantingstoxiciteit (EOGRT) over één generatie, bevestigt ECHA hun doeltreffendheid bij het identificeren van zorgwekkende stoffen.

 

Het doel van EOGRT-onderzoeken

Sinds de invoering ervan als een REACH-informatievereiste in 2015, zijn EOGRT-onderzoeken effectief gebleken bij het identificeren van zorgwekkende stoffen. De onderzoeken helpen om te verduidelijken of een stof nadelige effecten heeft op de seksuele functie, vruchtbaarheid en ontwikkeling. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het classificeren van stoffen of het ondersteunen van de identificatie van hormoonontregelende stoffen en om ouders en hun kinderen te beschermen tegen de ongewenste effecten van deze chemicaliën.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Optimalisatie

Om het ontwerp, de uitvoering, de analyse en de rapportage van toekomstige EOGRT-onderzoeken te optimaliseren, heeft ECHA verschillende aanbevelingen gedaan voor ‘good practices’ voor testlaboratoria en registranten. Deze omvatten de noodzaak om de testmethodiek voldoende gedetailleerd te beschrijven en om een ​​testlaboratorium te kiezen dat is uitgerust om de tests uit te voeren.

 

Advies over instellen geschikte dosisniveaus

Uit de review bleek dat in 20% van de geëvalueerde EOGRT-onderzoeken de dosisniveaus voor testen te laag waren, wat leidde tot problemen bij het identificeren van gevaren en de noodzaak van herhaald testen. Om dit vaak voorkomende probleem bij toxiteitsonderzoeken aan te pakken, heeft ECHA advies voor registranten gepubliceerd over het instellen van geschikte dosisniveaus.

 

Workshop later dit jaar

Om testlaboratoria en registranten te ondersteunen bij het uitvoeren van EOGRT-testen, zal ECHA later dit voorjaar een workshop organiseren.

 

Achtergrond

Het uitgebreide onderzoek naar giftigheid voor de voortplanting over één generatie (EU B.56, OESO TG 443) wordt verzocht om informatie te verschaffen, voornamelijk over de seksuele functie en vruchtbaarheid. Maar het kan ook informatie verschaffen over ontwikkelingstoxiciteit en endocriene activiteit, evenals effecten op of via borstvoeding en andere toxiciteit.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA zoekt input over voorgestelde PFAS-beperking

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!