Een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen voldoen niet aan REACH

Een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen voldoen niet aan REACH

Foto via platform PxHere

Een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen voldoen niet aan REACH – Uit de resultaten van een proefhandhavingsproject van het Forum over uit afval teruggewonnen stoffen blijkt dat 26 % van de gecontroleerde stoffen in strijd is met REACH.

Inspecteurs hebben 46 gevallen gecontroleerd om na te gaan of uit afval teruggewonnen stoffen voldeden aan de voorwaarden voor vrijstelling van REACH-registratie. Ten eerste is gekeken of de teruggewonnen en geregistreerde stoffen hetzelfde zijn en ten tweede of er informatie over veilig gebruik beschikbaar was.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Onduidelijke stofidentiteit

De inspecteurs bevestigden ook dat in 96 % van de gevallen de teruggewonnen stoffen en mengsels werden voorzien van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Wanneer deze informatie ontbrak, was de grootste zorg de onduidelijke stofidentiteit. 37 % van de geïnspecteerde gevallen voldeed niet aan de belangrijkste vereisten van de CLP-verordening inzake indeling, etikettering en verpakking.

 

Adviezen, boetes en besluiten

De geconstateerde tekortkomingen tijdens de pilot hebben geleid tot schriftelijke adviezen, boetes en bestuurlijke besluiten.

 

Samenwerking

De samenwerking tussen de nationale REACH en afvalinspecteurs en andere nationale inspecties was een belangrijk element in dit project. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke inspecties in 70 % van de gevallen.

 

Aanbevelingen
  • Afvalexploitanten die teruggewonnen stoffen op de markt brengen, moeten contact opnemen met de nationale autoriteiten en helpdesks om kennis te vergaren over hun stoffen. Ze moeten ook weten hoe de stoffen door hun klanten zullen worden gebruikt.
  • Nationale autoriteiten die REACH en de kaderrichtlijn afvalstoffen handhaven, moeten de samenwerking versterken, zodat zij gezamenlijk de situatie van teruggewonnen stoffen die op de markt worden gebracht kunnen volgen en de veiligheid voor mens en milieu kunnen verbeteren.
  • Het handhavingsforum zou dit onderwerp moeten nastreven en overwegen het in de toekomst op te nemen in een EU-breed handhavingsproject.
  • ECHA zou de herziening van het huidige Richtsnoer voor afvalstoffen en teruggewonnen stoffen moeten onderzoeken.
  • De wettekst zou baat hebben bij een herziening om de tijdens het project vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. De Europese Commissie moet ook werken aan de harmonisatie van de EU-criteria voor het einde van afval.

 

Achtergrond

Dit proefproject beoordeelde de conformiteit van teruggewonnen materialen met REACH artikel 2, lid 7, onder d). Het was de eerste keer dat het Handhavingsforum de interface tussen REACH en de Kaderrichtlijn afvalstoffen verkende. Het proefproject liep in 11 lidstaten.

 

Verdere informatie

Lees ook: De Europese Commissie raadpleegt de invoering van nieuwe gevarenklassen in CLP

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!