Volgend EU-breed REACH-handhavingsproject gericht op geïmporteerde producten

Volgend EU-breed REACH-handhavingsproject gericht op geïmporteerde producten
Volgend EU-breed REACH-handhavingsproject gericht op geïmporteerde producten – Het Enforcement Forum van ECHA was het erover eens dat het volgende REACH-handhavingsproject zal onderzoeken hoe bedrijven voldoen aan de registratie-, autorisatie- en beperkingsverplichtingen voor producten en chemicaliën die ze importeren van buiten de EU. Het project zal worden uitgevoerd in 2023-2025 en vereist nauwe samenwerking tussen de handhaving van REACH en de nationale douaneautoriteiten in de lidstaten.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Tijdens de bijeenkomst in november kwam het Enforcement Forum – dat verantwoordelijk ios voor het harmoniseren van de handhaving van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen – overeen om het volgende project te concentreren op de controle op de invoer van stoffen, mengsels en voorwerpen.

 

Verdere controles noodzakelijk

Dit onderwerp werd in gang gezet door hoge niveaus van niet-naleving van ingevoerde goederen die werden ontdekt in eerdere Enforcement Forum-projecten. Een daarvan is een recent proefproject. Uit het proefproject bleek dat 23 % van de geïnspecteerde producten niet voldeed aan de eisen van de EU-wetgeving en dat verdere controles nodig zijn.

 

Effectieve controle

Controle van invoer op het punt van binnenkomst is de meest effectieve manier om er zeker van te zijn dat niet-conforme stoffen, mengsels en voorwerpen de Europese markt niet binnenkomen. Het project zal ook werken aan het verder ontwikkelen en versterken van de bestaande samenwerking tussen REACH-inspecteurs en de douane. Door de invoercontrole te versterken, zal het project ook bijdragen aan de doelstellingen van de EU-strategie voor duurzaamheid op het gebied van chemische stoffen.

 

Afdwingbaarheid nieuwe beperkingsvoorstellen

Het Enforcement Forum stemde er ook mee in om zijn toekomstige advies over de afdwingbaarheid van nieuwe beperkingsvoorstellen in het kader van REACH te publiceren.

 

Toekomstige rol Enforcement Forum

Ook de mogelijkheden om de toekomstige rol van het Enforcement Forum uit te breiden, de invoercontrole te versterken en andere ontwikkelingsmogelijkheden stonden op de agenda tijdens een openbare sessie. Aan deze open sessie namen 41 vertegenwoordigers van organisaties van belanghebbenden en vier kandidaat-lidstaten deel. Verder ging het tijdens deze sessies over de afdwingbaarheid van REACH-beperkingen – bijvoorbeeld in textiel -, over het gebruik van kogels met lood in wetlands en over analysemethoden die relevant zijn voor de controle van REACH-taken.

 

BPRS herkiest Helmut de Vos

De Subgroep Biocidenverordening (BPRS) van het Enforcement Forum heeft Helmut de Vos (BE) herkozen voor een tweede termijn als vicevoorzitter.

 

Achtergrond

Het Enforcement Forum en het BPRS zijn een netwerk van handhavingsinstanties uit de EU en EER. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de handhaving van REACH-, CLP-, PIC-, POP’s- en BPR-wetgeving inzake chemicaliën. Hun doel is de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen en tegelijkertijd te zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven op de EU-markt.

Het Enforcement Forum kwam bijeen op van 7 tot 11 november en het BPRS op 16 november. De volgende Enforcement Forum- en BPRS-bijeenkomsten vinden plaats in maart 2023.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen voldoen niet aan REACH

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!