Knaagdiervallen kunnen effectief zijn bij bestrijden huismuizenplagen

Knaagdiervallen kunnen effectief zijn bij bestrijden huismuizenplagen
Knaagdiervallen kunnen effectief zijn bij bestrijden huismuizenplagen – Het Biocidencomité (BPC) van ECHA is van mening dat mechanische vallen geschikte alternatieven zijn voor antistollingsmiddelen voor het bestrijden van muizenplagen binnenshuis. Hun effectiviteit is echter onzeker voor andere toepassingen en doeldieren zoals ratten. Ook heeft de commissie chemische alternatieven overwogen in haar advies over de vergelijkende beoordeling van bloedstollingsremmende rodenticiden.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Tijdens zijn vergadering van november heeft de BPC zijn advies aangenomen over de vergelijkende beoordeling voor de tweede verlenging van alle anticoagulantia of anti-vitamine K (AVK) rodenticiden in de EU. Deze beoordeling, waarbij werd gekeken naar chemische en niet-chemische alternatieven voor anticoagulantia, werd uitgevoerd door ECHA op verzoek van de Europese Commissie.

 

Samenvatting

Samengevat luidt het advies als volgt:

 • Niet-chemische alternatieven:
  – Mechanische vallen die door het grote publiek en (getrainde) professionals worden gebruikt om huismuizen binnenshuis te bestrijden, worden als effectief beschouwd.
  – Het gebruik van deze vallen in deze setting levert geen significante praktische en economische nadelen op en zal resulteren in een significant lager risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu in vergelijking met bloedstollingsremmende rodenticiden.
  – Het werd aanbevolen om meer informatie te verkrijgen om de conclusie te bevestigen, aangezien de beschikbare test geen rekening hield met verschillende plaagsituaties (bijvoorbeeld soorten gebouwen, soorten vallen en plaagniveaus).
  – De BPC kon niet concluderen of mechanische vallen effectief zijn voor permanent lokaas.
 • Chemische alternatieven:
  – Cholecalciferol en alfachloralose werden geschikt geacht voor het bestrijden van huismuizen en voor permanent binnenshuis lokken wanneer dit door professionele gebruikers werd gedaan.
  – De BPC kon niet concluderen dat cholecalciferol en alfachloralose een significant beter risicoprofiel hebben voor de menselijke gezondheid, de diergezondheid en het milieu in vergelijking met de bloedstollingsremmende rodenticiden.
  – Kooldioxide werd door getrainde professionals geschikt geacht voor muizenbestrijding voor permanent binnen lokken. Het heeft een significant lager algemeen gevarenprofiel en risico in vergelijking met bloedstollingsremmende rodenticiden.

 

Een test voldoende?

‘Voor het gebruik en de effectiviteit van knaagdiervallen voor de bestrijding van muizen binnenshuis hadden we één test beschikbaar. Deze test is uitgevoerd volgens de bestaande EU-richtlijnen. De commissie besprak of één test voldoende is. Omdat bleek dat de gebruikte val effectief was, concludeerden we dat knaagdierenvallen geschikte alternatieven zijn’, zegt de voorzitter van de BPC Erik van de Plassche in een nieuwe aflevering van de Safer Chemicals-podcast.

 

Volgende stappen

Het advies van de BPC wordt naar de Europese Commissie gestuurd, die op basis van het advies haar beslissing zal voorbereiden. Het besluit van de Commissie zal naar verwachting aanbevelingen aan de lidstaten bevatten over hoe verder te gaan met de producttoelatingen voor stollingsremmende rodenticiden. De volgende vergelijkende beoordeling wordt over vijf jaar verwacht.

***

De BPC heeft ook vier adviezen over werkzame stoffen en vijf over toelatingen van de Unie goedgekeurd. Meer details over deze en andere adviezen vindt u in de bijlage.

De commissie is persoonlijk bijeengekomen van 22 tot 24 november 2022. De adviezen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de webpagina van het BPC. De volgende bijeenkomst vindt plaats in maart 2023.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Volgend EU-breed REACH-handhavingsproject gericht op geïmporteerde producten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!