Toename import gevaarlijke stoffen in EU!

Toename import gevaarlijke stoffen in EU!

Foto: PxHere

Toename import gevaarlijke stoffen in EU!Door handel in benzeen houdende stoffen!

Het gerapporteerde volume gevaarlijke chemische stoffen dat in het kader van de Prior Informed Consent (PIC)-verordening naar en vanuit de Europese Unie (EU) wordt geïmporteerd, is in 2022 sterk blijven stijgen. Uit het jaarverslag van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de handel in chemicaliën die in de EU verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn, blijkt dat de import van PIC-chemicaliën ruim vertwintigvoudigd is. Van 883.119,74 ton in 2021 naar 19 698 668,33 ton in 2022. Dit komt doordat benzeen als bestanddeel wordt toegevoegd aan de lijst van chemische stoffen die in 2022 onder PIC vallen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
‘Stof in stof’

Stoffen die benzeen bevatten, zijn de eerste vermelding ‘stof in stof’ onder de PIC-verordening, waarbij 96% (18.845.530,34 ton) van de in 2022 gerapporteerde invoer betrekking had op deze stoffen. Uit het rapport blijkt ook dat de export van verboden of aan strenge beperkingen onderworpen chemicaliën naar niet-EU-landen tussen 2021 en 2022 met 24% is toegenomen. In totaal werd in de loop van het jaar bijna 980.941,51 ton PIC-chemicaliën geëxporteerd.

 

Achtergrond

24 EU-landen en 543 bedrijven hebben gegevens aan ECHA verstrekt over de export van PIC-chemicaliën uit de EU in 2022. Drie EU-landen en Noord-Ierland verklaarden dat zij geen PIC-chemicaliën hadden geëxporteerd.
21 EU-landen en Noord-Ierland hebben gegevens verstrekt over de invoer van PIC-chemicaliën in de EU in 2022. De informatie was afkomstig van 191 bedrijven. Zes EU-landen verklaarden dat zij geen PIC-chemicaliën hadden geïmporteerd.

 

De verplichtingen

Artikel 10 van de PIC-verordening vereist dat importeurs en exporteurs uiterlijk 31 maart van het daaropvolgende jaar informatie verstrekken over de jaarlijkse handel in chemicaliën genoemd in bijlage I van de verordening aan hun aangewezen nationale autoriteiten. Elk EU-land moet vervolgens de geaggregeerde informatie aan ECHA verstrekken, zodat deze op EU-niveau kan worden samengevat en niet-vertrouwelijke informatie openbaar kan worden gemaakt.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: In veel consumentenproducten komen gevaarlijke chemicaliën voor!

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!