Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen

Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen
Wijzigingen hoeveelheidsklasse kunnen bij dossierbeoordeling in aanmerking worden genomen – Nadat ECHA het ontwerpbesluit aan heeft meegedeeld, moeten de bedrijven die de hoeveelheidsklasse in hun registraties verlagen, het volume van hun stof aantonen.

ECHA kan nu rekening houden met wijzigingen in de informatie over de hoeveelheidsklasse van registranten tot de datum waarop een aangenomen besluit over de beoordeling van een dossier aan die registranten is meegedeeld. Deze wijziging volgt op een beslissing van de kamer van beroep. Informatie over de hoeveelheidsklasse is nodig om te bepalen aan welke informatie-eisen bedrijven moeten voldoen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Voorwaarden

Indien registranten willen dat het ECHA rekening houdt met een wijziging van hun hoeveelheidsklasse nadat zij een ontwerp-evaluatiebesluit over een dossier hebben ontvangen, moeten zij dit aan het Agentschap meedelen en hun dossiers bijwerken. Als zij hun hoeveelheidsklasse verlagen, moeten zij ook aantonen hoeveel van hun stof in het voorgaande kalenderjaar is ingevoerd of vervaardigd.

 

Point-of-no-return

Zodra het goedgekeurde besluit over de dossierbeoordeling aan de registranten is meegedeeld, moeten zij voldoen aan alle in het besluit vermelde informatie-eisen. Ongeacht een eventuele wijziging van de hoeveelheidsklasse of het staken van de productie die daarna kan plaatsvinden.

 

Informatie & instructie

Meer informatie en instructies zijn te vinden in de bijgewerkte praktische gids en in de vragen en antwoorden op de website van ECHA.

 

Verdere informatie

Bedrijven zijn verplicht hun registratiedossiers up-to-date te houden, inclusief de hoeveelheidsklasse en gebruiksinformatie.

Bron: ECHA
Lees ook: Dr. Sharon McGuinness gekozen als nieuwe uitvoerend directeur van ECHA

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!