Hervormingsvoorstel voor chemische beoordeling

Hervormingsvoorstel voor chemische beoordeling

Foto: PxHere

Hervormingsvoorstel voor chemische beoordeling – Op 7 december presenteerde de Europese Commissie het ‘Eén stof, één beoordeling’-pakket met drie rechtshandelingen op het gebied van het chemische beleid. Vier EU-agentschappen spelen hierin een sleutelrol. Het gaat om een ​​meer uniforme, ‘scherpere’ beoordeling, meer kennis en een betere vroegtijdige risicodetectie.

Met het gepresenteerde pakket wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat ‘betere preventie door verbeterd beheer van chemische stoffen’ mogelijk is. De Brusselse autoriteit is van plan de chemische beoordelingen in de EU-wetgeving te stroomlijnen, de chemische kennisbasis te versterken en vroegtijdige detectie en actie tegen opkomende chemische risico’s te garanderen.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Nauwere samenwerking instanties vereist

Daartoe moeten het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nauwer samenwerken en hun methoden consolideren. Zo moeten onder meer een gemeenschappelijk dataplatform en een centraal contactpunt voor toegang tot gegevens over chemische stoffen worden ingevoerd. Bovendien moeten de in de EU gegenereerde biomonitoringgegevens voor mensen – bijvoorbeeld chemische niveaus in bloed of moedermelk – systematisch worden verzameld om de omvang van de blootstelling aan chemische stoffen van EU-burgers beter te kunnen beoordelen. Er moet een monitoring- en vroegtijdig waarschuwingssysteem worden opgezet, zodat verontreiniging snel kan worden geïdentificeerd en vermeden. Last but not least is de Europese Commissie voorstander van ‘het garanderen van de transparantie van wetenschappelijke studies over chemische stoffen, inclusief studies in opdracht van bedrijven’.

 

Het pakket bestaat uit twee voorgestelde verordeningen, een richtlijn en een rapport:

De feitelijk geplande herziening van de EU-chemicaliënverordening REACH is nog in behandeling.

Lees ook: Commissie stelt hervorming van chemische beoordeling voor “Eén stof, één beoordeling” […]

Bron: Deutscher Naturschutzring (DNR)
Lees ook: ECHA identificeert risico’s van PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!