ECHA identificeert risico’s van PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes

ECHA identificeert risico's van PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes

Foto: PxHere

ECHA identificeert risico’s van PVC-additieven en het vrijkomen van microdeeltjes – Uit het onderzoek van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is gebleken dat sommige stoffen die aan polyvinylchloride (PVC)-plastic worden toegevoegd – denk bijvoorbeeld aan weekmakers – risico’s kunnen opleveren voor mens en milieu. Om het gebruik van deze additieven te beperken en de uitstoot van PVC-microdeeltjes tot een minimum te beperken, zouden regelgevende maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Potentiële risico’s van PVC en PVC-additieven

Op verzoek van de Europese Commissie heeft ECHA informatie verzameld over de potentiële risico’s van PVC en PVC-additieven voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ook werden mogelijke alternatieven overwogen en de maatschappelijke impact van potentiële risicobeheersmaatregelen beoordeeld.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Inhoud van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op 63 PVC-additieven, waaronder weekmakers, hittestabilisatoren en vlamvertragers. De belangrijkste bevindingen suggereren dat regelgevende actie nodig zou zijn:

  • Om de risico’s in verband met weekmakers tot een minimum te beperken. En dan gaat het met name om bepaalde orthoftalaten, die schadelijk zijn voor de voortplanting.
  • Om de risico’s van hittestabiliserende organotins die ontwikkelingsmisvormingen en reproductieve schade kunnen veroorzaken – denk aan DOTE – te minimaliseren.
  • Om de uitstoot van vlamvertragers te verminderen, zoals voorgesteld in de regelgevingsstrategie voor vlamvertragers van ECHA;
  • Om het implementeren en verbeteren van technologieën die de uitstoot van PVC-microdeeltjes minimaliseren, vooral bij recyclingfaciliteiten en stortplaatsen. Het vrijkomen van PVC-microdeeltjes draagt ​​bij aan plasticvervuiling. Deze microdeeltjes bevatten ook schadelijke additieven, en daarom zou het minimaliseren van de uitstoot ervan de uitstoot van deze additieven verminderen.

 

PVC-hars

De risico’s van PVC-hars voor werknemers en milieu worden met de huidige operationele omstandigheden en veiligheidsmaatregelen van bedrijven als ‘onder controle’ beschouwd. Deze conclusie volgde op een analyse van de materialen die gebruikt worden bij het maken van PVC-hars, het productieproces, de afvalverwerking en de blootstelling aan PVC-stof.

 

Beoordeling door Europese Commissie

Het onderzoek van ECHA is nu naar de Europese Commissie gestuurd, die het zal beoordelen en zal beslissen of het nodig is om ECHA formeel te vragen een REACH-beperkingsvoorstel op te stellen.

 

Achtergrond

Het onderzoek van ECHA ondersteunt de Europese Commissie bij het bepalen hoe potentiële risico’s van PVC-additieven en PVC kunnen worden beheerst. Het werk draagt ​​bij aan de doelstellingen van de EU-kunststofstrategie en de inzet van de EU om de plasticvervuiling terug te dringen in het kader van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde PFAS beperking

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!