ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde PFAS beperking

ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde PFAS beperking

Foto: soyfeliz2018 via form PxHere

ECHA over afdwingbaarheid voorgestelde PFAS beperking – Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) maakte eerder deze maand bekend dat zijn handhavingsforum advies heeft gepubliceerd over de afdwingbaarheid van de voorgestelde beperking van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Opgesteld door de vijf nationale autoriteiten van Duitsland, Denemarken, de Nederland, Noorwegen en Zweden. In het advies wordt een aantal problemen uiteengezet waarmee de handhavingsautoriteiten van de EU te maken kunnen krijgen. Tenzij wetgevers ervoor zorgen dat de definitieve wetstekst waarin de beperking wordt aangenomen, de gerezen problemen aanpakt.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

Producenten van diverse artikelen in Hongkong herinneren zich wellicht dat de op 7 februari 2023 gepubliceerde beperking een aantal doelen heeft. Deze doelen betreffen een verbod op de productie, het in de handel brengen en het gebruik van PFAS als pure stof. Alsmede het in de handel brengen van PFAS in een andere stof (als bestanddeel), in een mengsel en in een voorwerp. Dit laatste betreft een concentratie boven specifieke drempelwaarden. Er wordt voorgesteld de productie, het gebruik en het in de handel brengen te beperken vanaf 18 maanden na de inwerkingtreding van de beperking zodra deze is aangenomen. Tenzij er een afwijking van toepassing is.

 

‘Forever Chemicals’

PFAS zijn stoffen die bekend staan ​​als ‘forever chemicals’. Er wordt gezegd dat ze worden gebruikt in alledaagse consumptiegoederen om ze water-, vlek- of hittebestendig te maken. Vanwege hun effectiviteit zouden PFAS in meerdere industrieën worden gebruikt en in producten zoals vlekbeschermers, vloerbedekking en schoenen. Ze worden door textielfabrikanten gebruikt om kleding waterdicht te maken en worden gebruikt in vloerwas, kookgerei met anti-aanbaklaag, voedselverpakkingen, cosmetica, brandbestrijdingsschuim en verschillende andere soorten consumptiegoederen.

 

Hindernissen

In het adviesrapport van het Handhavingsforum wordt opgemerkt dat PFAS als gevolg van de grote verscheidenheid in functionaliteit, is verwerkt in de meest uiteenlopende producten en delen van producten. Dat levert in wettelijk opzicht problemen op bij de beoordeling van de concentratiegrenzen van PFAS in een product. Ook wijst het Forum er op dat er veel afwijkingen zijn voorgesteld. Het Forum dringt er bij wetgevers op aan om de wetstekst zo duidelijk mogelijk te maken om onnodige problemen te voorkomen waarmee handhavingsautoriteiten te maken kunnen krijgen.

 

Nog meer hindernissen

Omdat het PFAS-beperkingsvoorstel zo breed is en een groot aantal artikelen en veel chemische producten omvat, is het moeilijk te zeggen welke specifieke bemonsterings- en bereidingsmethoden nodig zijn en of deze überhaupt beschikbaar zijn. Bij deze moeilijkheid komt nog het beperkte aantal laboratoria dat over de apparatuur beschikt om analyses uit te voeren, en over de accreditatie voor de procedure.

 

Enkele praktische punten

Het Forum wijst op grote uitdagingen op een aantal praktische punten:

  • Er zal een aanzienlijke hoeveelheid mankracht nodig zijn, evenals goed uitgeruste laboratoria en potentiële nieuwe en substantiële richtlijnen van officiële instanties om een ​​geharmoniseerde handhaving van de voorgestelde beperking te bereiken;
  • het beperkte aantal laboratoria dat over de apparatuur beschikt om alle noodzakelijke analyses uit te voeren, zou een knelpunt kunnen vormen voor de handhaving;
  • zelfs de initiële vraag “PFAS of niet-PFAS?” vereist expertise en daarom zijn aanvullende nieuwe instrumenten voor de nationale handhavingsautoriteiten ter plaatse nodig;
  • bemonstering, analyse en interpretatie van de resultaten kunnen onder andere de extra hulp van deskundigen en hulpmiddelen vereisen;
  • het grote aantal voorgestelde afwijkingen, samen met het grote aantal stoffen en soorten materialen, impliceert dat de nationale handhavingsautoriteiten een grote hoeveelheid onderzoek door inspecteurs zullen vereisen.

Kortom, het afdwingen van de voorgestelde beperking zal meer tijd en middelen vergen dan de autoriteiten doorgaans ter beschikking hebben.

 

De daadwerkelijke afdwingbaarheid

De daadwerkelijke afdwingbaarheid is volgens het Forum dan ook vlastig. Er worden aanzienlijke verbeteringen nodig geacht wat betreft de beschikbaarheid van gestandaardiseerde analysemethoden en het verstrekken van aanvullende richtlijnen. Nationale handhavingsautoriteiten zullen aanvullende expertise nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de voorgestelde afwijkingen voor specifieke toepassingen in veel industriële sectoren. Bovendien zijn de analytische methoden die worden gebruikt voor monitoringprogramma’s – in een groot aantal gevallen – niet adequaat.

 

Herformulering of herdefinitie

Er wordt ook aangenomen dat bepaalde delen van de voorgestelde beperking een herformulering of herdefinitie vereisen om deze beter afdwingbaar te maken. Zo zijn volgens de huidige tekst van het voorstel de bijzondere informatieverstrekkingseisen alleen van toepassing op fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers. Niet op distributeurs!

 

Aanvullend advies

PFAS zijn al geregeld in diverse andere rechtshandelingen (POP-regelgeving, F-gassenregelgeving, CFK-regelgeving). Dat zal volgens het MOB de handhaving bemoeilijken. Daarom wordt aanvullend advies gezocht over de interactie van de beperking met verplichtingen uit hoofde van de bovengenoemde verschillende regelgevingen (met betrekking tot POP’s, F-gassen en CFK’s).

 

Bron: HKTDC Research
Lees ook: Eén op de drie gecontroleerde biociden blijkt niet-conform

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!