Eén op de drie gecontroleerde biociden blijkt niet-conform

Eén op de drie gecontroleerde biociden blijkt niet-conform

Eén op de drie gecontroleerde biociden blijkt niet-conform – Bij een EU-breed handhavingsproject zijn ongeveer 60 werkzame stoffen aangetroffen in biociden die niet zijn toegestaan ​​op de EU-, EER- en Zwitserse markt. Eén op de drie gecontroleerde producten voldeed niet aan minimaal één van de gecontroleerde wettelijke eisen.

De nationale handhavingsautoriteiten in 29 landen controleerden ruim 3.500 biociden. In totaal voldeed 37% van de gecontroleerde biociden niet aan ten minste één van de gecontroleerde wettelijke vereisten.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
De cijfers op een rij

18% van de gecontroleerde producten voldeden niet aan de fundamentele eisen die van invloed zijn op het veilige gebruik ervan. In de meeste ervan ontbrak een producttoelating of er waren niet-toegestane werkzame stoffen in opgenomen. De meeste biociden met een dergelijke grote niet-naleving waren desinfecterende middelen, insecticiden en insectenwerende middelen/lokmiddelen. Inspecteurs troffen ongeveer 60 werkzame stoffen aan die niet zijn toegestaan ​​in deze producten. Alle producten die geen vergunning hadden of niet-toegestane werkzame stoffen bevatten, werden van de markt gehaald. In sommige gevallen werden strafrechtelijke klachten of boetes opgelegd.
De resterende 19% van de niet-conforme producten bleken kleine tekortkomingen te vertonen die geen invloed hadden op het veilige gebruik, zoals ontbrekende contactgegevens van de leverancier. In deze gevallen gaven de nationale handhavingsautoriteiten advies of administratieve bevelen.

 

Niet-naleving bij desinfectiemiddelen

Er werd veel niet-naleving vastgesteld bij desinfectiemiddelen die aan consumenten werden verkocht. Van de bijna 1.900 gecontroleerde desinfectiemiddelen bleken 265 desinfectiemiddelen niet-conform. Dat is 14%. En dan hebben we het ook over ernstige tekortkomingen in de naleving, zoals het ontbreken van autorisatie of onjuiste etikettering. Tekortkomingen die doorgaans leidden tot het uit de handel nemen van de ontsmettingsmiddelen.

 

Gevolgenvan de COVID-19-pandemie

De inspecteurs concentreerden zich op desinfectiemiddelen omdat nieuwe fabrikanten in de vroege stadia van de COVID-19-pandemie met biociden op de markt kwamen. Veel van deze ontsmettingsmiddelen voldeden niet volledig aan de biocidenverordening (BPR) van de EU en de daarmee samenhangende nationale overgangseisen voor biociden.

 

Achtergrond

Dit geharmoniseerde handhavingsproject inzake biociden controleerde hoe verschillende soorten biociden op de EU-, EER- en Zwitserse markt voldoen aan de Biocidenverordening. De inspecties waren gericht op:

  • niet-toegestane werkzame stoffen in biociden;
  • goedkeuring van de leveranciers van werkzame stoffen (artikel 95);
  • Verplichtingen met betrekking tot etikettering, verpakking en reclame voor biociden.

De nationale handhavingsautoriteiten hebben de inspecties in 2022 uitgevoerd. Waar nodig omvatten de controles ook chemische analyses van biociden.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA identificeert onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemische stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!