ECHA identificeert onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemische stoffen

ECHA identificeert onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemische stoffen
ECHA identificeert onderzoeksbehoeften voor reguleren gevaarlijke chemische stoffenHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over ‘Key Areas of Regulatory Challenge 2023’, waarin gebieden worden geïdentificeerd waar onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën. Het benadrukt ook waar nieuwe methoden nodig zijn, die de verschuiving van dierproeven ondersteunen.

Om de chemische veiligheid in de EU verder te verbeteren, moet wetenschappelijk onderzoek gegevens opleveren die relevant zijn voor de regulering van chemicaliën. Om de regelgevingsrelevantie van wetenschappelijke gegevens te vergroten, heeft ECHA de volgende gebieden als prioriteiten voor onderzoek aangemerkt:

3 redenen om voor Siam software te kiezen
  • Gevarenidentificatie voor kritische biologische effecten waarvoor momenteel specifieke en gevoelige testmethoden ontbreken: d.w.z. ontwikkelingsneurotoxiciteit en neurotoxiciteit bij volwassenen, immunotoxiciteit en hormoonontregeling
  • Chemische vervuiling in de natuurlijke omgeving (bioaccumulatie, impact op de biodiversiteit, beoordeling van de blootstelling);
  • Afschuiving van dierproeven (lees verder onder REACH, afstappen van testen op vissen, mechanistische ondersteuning van toxicologische onderzoeken, bijvoorbeeld carcinogeniteit)
  • Nieuwe informatie over chemicaliën (polymeren, nanomaterialen, analysemethoden ter ondersteuning van handhaving).

 

Directeur gevarenbeoordeling van ECHA Mike Rasenberg

‘ECHA is van mening dat we, om de ambities van de Europese Green Deal en de EU-strategie voor duurzaamheid voor chemische stoffen te verwezenlijken, meer wetenschappelijk onderzoek met regelgevingsrelevantie nodig hebben.’
‘Er is een groeiende behoefte aan nieuwe testmethoden die niet afhankelijk zijn van dieren, en aan een beter begrip van het toxicologische werkingsmechanisme van bepaalde gevaarlijke chemicaliën. Het genereren van de noodzakelijke gegevens zonder dierproeven en tegelijkertijd de gezondheid en het milieu beschermen, kan niet worden bereikt zonder wetenschappelijke vooruitgang.’
‘Wij moedigen de wetenschappelijke gemeenschap aan om deze kans te grijpen en met ons samen te werken om bij te dragen aan een veiliger Europa.’

 

ECHA en PARC

Het European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) is een zevenjarig EU-breed onderzoeks- en innovatieprogramma onder Horizon Europa dat tot doel heeft onderzoek te bevorderen, kennis te delen en vaardigheden op het gebied van chemische risicobeoordeling te verbeteren. De rol van ECHA in PARC is ervoor te zorgen dat het gefinancierde wetenschappelijke onderzoek de huidige uitdagingen op het gebied van chemische risicobeoordeling aanpakt en waarde toevoegt aan de regelgevingsprocessen van de EU.

 

Evoluerende onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

De belangrijkste gebieden van het rapport over de regelgevingsuitdagingen kunnen worden gezien als een evoluerende onderzoeks- en ontwikkelingsagenda. Met als doel het Partnerschap voor de Beoordeling van Risico’s van Chemische Stoffen (PARC) en de bredere onderzoeksgemeenschap te ondersteunen en te inspireren. De lijst met onderzoeksbehoeften is niet uitputtend. De volgende update van het rapport wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: Uit onderzoek ECHA blijkt aanwezigheid giftige chemicaliën in kinderverzorgingsproducten

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!