Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden
 

Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

 
De ECHA commissie biociden (BPC) heeft een aanvraag voor de goedkeuring van de werkzame stof esbiothrin en een aanvraag voor toelating van de Unie voor insecticide producten afgewezen.

Risico voor de menselijke gezondheid

Esbiothrin stond vorige week op de agenda voor het gebruik in insecticiden (productsoort 18). De stof wordt gebruikt voor de bestrijding van muggen en andere kleine bijtende vliegen in huishoudens. Deze chemische stof kan genotoxische fotometabolieten vormen bij blootstelling aan licht. De BPC concludeerde dat mogelijke blootstelling hieraan een onaanvaardbaar risico vormt voor de menselijke gezondheid.

 

Voor de tweede keer negatief advies permethrine

Ook adviseerde de BPC tegen toelating van in de Unie van een biocidefamilie van insecticiden op basis van permethrine, gebruikt voor de behandeling van textiel, meubels en muskietennetten. De commissie maakte zich zorgen over het risico voor het milieu van het sproeien van lijm op netten, kleding, de vloer of stoffering. Permethrin zou in het milieu terechtkomen door deze items te wassen of de vloer schoon te maken met water, legt BPC-voorzitter Erik Van De Plassche uit: ‘Dit leidt duidelijk tot milieurisico’s voor dit type product.’

 

Voorzorgsmaatregelen bieden niet voldoende zekerheid

Hoewel de aanvrager voorstelde om gebruikers te vragen om tijdens het gebruik van de sprays omliggende gebieden te bedekken met plastic vellen ‘hadden we onze twijfels of dit door het grote publiek kan worden toegepast’, aldus Van De Plassche. ‘Bovendien zou deze maatregel niet alle risico’s wegnemen’, voegde hij eraan toe.

 

Wél steun voor producten met lagere concentraties

De BPC heeft eerder wél steun verleend aan een aanvraag voor toelating van de Unie voor een biocidefamilie op basis van permethrin en S-Methoprene. Deze producten hebben een vergelijkbaar gebruik, maar een lagere concentratie permethrine.

 

Goedkeuring 11 combinaties

De BPC steunde vorige week ook de goedkeuring van 11 combinaties van werkzame stof/productsoort. Het keurde kooldioxide goed dat is gegenereerd uit propaan, butaan of een mengsel van beide door verbranding voor productsoort 19 (insectenwerende middelen en lokstoffen). De stof wordt gebruikt in vallen die muggen lokken door propaan of butaan te verbranden en kooldioxide te vormen. De stof komt in aanmerking voor opname in de BPR-bijlage I van stoffen met een laag risico als de aanvrager besluit deze aan te vragen, aldus de heer Van De Plassche.

 

Tevens goedkeuring voor actief chloor

De commissie keurde ook actief chloor goed dat door elektrolyse uit natriumchloride wordt gegenereerd en vrijkomt uit hypochloorzuur, elk voor gebruik in:

  • desinfectiemiddelen voor menselijke hygiëne (productsoort één);
  • ontsmettingsmiddelen en algicide die niet bedoeld zijn voor directe toepassing op mensen of dieren (productsoort twee);
  • producten voor veterinaire hygiëne (productsoort drie);
  • desinfecterende middelen voor voedsel en diervoeder (productsoort vier); en
  • drinkwaterdesinfectiemiddelen (productsoort vijf).

 

Laatste zet was aan Slowakije

De BPC had deze goedkeuringen reeds tijdens een vergadering in 2018 gesteund. Maar de commissie kan geen adviezen meer aannemen zonder een ondersteunende beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen. Het had de dossiers teruggestuurd naar het beoordelende lidstaat Slowakije om deze uit te voeren voordat de goedkeuringen werden afgerond.

 

Verdere ondersteuningen

Tevens ondersteunde de BPC de toelatingen van de Unie voor biocidefamilies die de volgende werkzame stoffen bevatten:

  • propaan-2-ol voor productsoort twee, waar het wordt gebruikt in desinfecterende doekjes en sprays;
  • 1R-transfenothrine voor productsoort 18, een insecticide dat wordt gebruikt om vliegtuigcabines en vracht te spuiten; en
  • waterstofperoxide voor productsoorten één, twee, drie en vier.

Dit laatste punt komt nadat de commissie tijdens haar vergadering in maart tegen de goedkeuring van een productfamilie op basis van waterstofperoxide heeft aanbevolen. Deze eerdere beslissing werd genomen omdat hun doeltreffendheid ‘niet voldoende werd aangetoond’.

 

Eén van de meest complexe toepassingen

De huidige productfamilie omvat een breed scala aan toepassingen, van hand- tot oppervlakdesinfectiemiddelen die in de voedingsindustrie worden gebruikt. Volgens Van De Plassche ‘één van de meest complexe toepassingen’ die de commissie ooit heeft verwerkt.
Het werd ingediend voordat er nieuwe richtsnoeren voor biocidefamilies werden ingevoerd. Deze nieuwe richtlijnen staan dergelijke ingewikkelde dossiers niet meer toe vanwege de tijd en moeite die ze vragen om ze rond te maken.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Vier chemicaliën toegevoegd aan kandidaatslijst zeer zorgwekkende stoffen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!