EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

 

EU-inspecteurs controleren consumentenproducten op gevaarlijke stoffen

 
Het handhavingsforum is het erover eens dat het voor 2022 geplande, grote handhavingsproject gericht zal zijn op geïntegreerde controles van producten die verschillende taken uit verschillende wetgevingsstukken controleren. In de meeste gevallen gerelateerd aan artikelen, maar ook aan mengsels. Van de meeste producten wordt verwacht dat het consumentenproducten zijn.

Gedefinieerd in de POP-verordening

Inspecteurs gaan controleren of de producten voldoen aan de beperkingen voor geselecteerde gevaarlijke stoffen onder REACH. Er wordt tevens gecontroleerd of producten voldoen aan beperkingen voor de aanwezigheid van persistente organische verontreinigende stoffen die zijn gedefinieerd in de POP-verordening (Persistent organische Verontreinigende Stoffen). Over specifieke stoffen die onder deze controles moeten vallen, wordt in 2021 besloten . Deze zouden mogelijk bijvoorbeeld ftalaten of PFOS kunnen omvatten.

 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Handhavers zullen ook de REACH-verplichtingen voor stoffen in voorwerpen controleren, waarbij wordt vereist dat informatie over zeer zorgwekkende stoffen in producten in de toeleveringsketen wordt meegedeeld.

 

Uitbreiding reikwijdte controles

Specifieke materiaalsoorten zoals rubber, plastic of textiel worden op verschillende REACH- of POP-vereisten gecontroleerd. Hiermee wordt de reikwijdte van de controles verder uitgebreid om de bescherming van EU-burgers en het milieu te versterken. Dit handhavingsproject wordt in 2021 voorbereid, met uitvoerende inspecties in 2022 en een rapport eind 2023 verwacht.

 


Project classificatie wasmiddelen en schoonmaakproducten

Het Forum heeft ook tijdlijnen vastgesteld voor het proefproject over de classificatie van mengsels. Dit project concentreert zich op de classificatie van wasmiddelen en schoonmaakproducten. De voorbereiding van dit project start eind 2020, de inspecties vinden plaats in 2021 en 2022 en het rapport wordt verwacht in 2023.

 

Het forum

Mevrouw Katja vom Hofe (Duitsland) is herkozen als voorzitter van het Forum. Mevrouw Sinead McMickan (Ierland) en de heer Henrik Hedlund (Zweden) werden verkozen tot vice-voorzitter. Het Forum voor de uitwisseling van informatie over handhaving kwam virtueel bijeen op 22-25 juni 2020.

Bron: ECHA Newsroom
Lees ook: Blokkeringen en goedkeuringen ECHA Commissie biociden

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!