ECHA controleerde 21% van REACH-registratiedossiers op naleving

ECHA controleerde 21% van REACH-registratiedossiers op naleving

Foto: PxHere

ECHA controleerde 21% van REACH-registratiedossiers op nalevingHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft tussen 2009 en 2023 nalevingscontroles uitgevoerd op ongeveer 15.000 registraties, wat neerkomt op 21% van de volledige registraties. Het Agentschap heeft daarmee zijn wettelijke doelstelling voor dossierbeoordeling gehaald, die in 2019 is verhoogd van 5% naar 20%. Van de stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar zijn geregistreerd, heeft ECHA voor ongeveer 30% op naleving gecontroleerd.

3 redenen om voor Siam software te kiezen

In 2023 heeft het Agentschap 301 nalevingscontroles uitgevoerd, waarbij ruim 1 750 registraties en 274 afzonderlijke stoffen werden onderzocht. Deze controles waren gericht op registratiedossiers die mogelijk lacunes in de gegevens vertonen en zijn erop gericht de veiligheidsgegevens van deze stoffen te verbeteren. Als gevolg hiervan werden 251 aangenomen besluiten naar bedrijven gestuurd, waarin om aanvullende gegevens werd gevraagd om de langetermijneffecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid of het milieu te verduidelijken.

 

Het vervolgevaluatieproces

ECHA zal nu meer aandacht besteden aan het opvolgen van de verzoeken die naar bedrijven worden gestuurd. In het vervolgevaluatieproces beoordeelt het Agentschap de binnenkomende informatie op naleving. De uitkomst van de binnenkomende gegevens wordt gedeeld met de lidstaten en de Europese Commissie om prioritering van stoffen mogelijk te maken. ECHA zal nauwer samenwerken met de lidstaten voor de handhaving van niet-conforme dossiers.

 

Prioriteit

Naleving van registratiedossiers blijft de komende jaren een prioriteit voor ECHA. Dit jaar beoordeelt het Agentschap de impact van het gezamenlijke evaluatieactieplan. Gericht op het verbeteren van de naleving van de REACH-registraties en het samen met belanghebbenden ontwikkelen van nieuwe prioriteitsgebieden om aan te werken. De workshop van ECHA in maart over zijn geïntegreerde regelgevingsstrategie zal verdere input leveren voor dit werk.

 

Beoordeling van stoffen

In 2023 heeft ECHA ook zes stoffenbeoordelingsbesluiten aangenomen die zijn opgesteld door de EU-lidstaten. Hierin wordt om aanvullende informatie gevraagd om de veiligheid van potentieel zorgwekkende stoffen te beoordelen.

 

Gezamenlijk evaluatie-actieplan

In 2019 hebben ECHA en de Europese Commissie besloten tot een gezamenlijk plan om de naleving van REACH-registraties te verbeteren. De activiteiten uit het plan zijn inmiddels afgerond. De volgende stappen om de naleving van veiligheidsgegevens over chemische stoffen verder te verbeteren, worden besproken met de Commissie, de lidstaten en de industrie.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg vrij voor betere bescherming van bijen!

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!