Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg vrij voor betere bescherming van bijen!

Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg vrij voor betere bescherming van bijen!
Nieuwe ECHA richtlijnen maken weg vrij voor betere bescherming van bijen!De leidraad helpt bedrijven en autoriteiten bij het beoordelen van de risico’s voor bijen van biocide werkzame stoffen en producten. Het maakt deel uit van bredere EU-initiatieven die tot doel hebben de achteruitgang van het aantal bestuivers tegen 2030 om te keren en de biodiversiteit te behouden.

ECHA’s richtsnoer presenteert een aanpak om de risico’s van biociden voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te beoordelen. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke kennis. Het behandelt het gebruik van producten zoals insecticiden en acariciden (productsoort 18). Stoffen in deze producten kunnen bijvoorbeeld het zenuwstelsel van de bijen beschadigen en hun immuunsysteem verzwakken, waardoor ze vatbaarder worden voor ziektes.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Eerste versie ECHA CHEM

In de eerste versie van ECHA CHEM vindt u informatie uit alle ruim 100.000 REACH-registraties die bedrijven bij ECHA hebben ingediend. Later dit jaar zal de database worden uitgebreid met de opnieuw ontworpen inventaris van classificaties en etiketteringen, gevolgd door de eerste reeks wettelijke lijsten.

 

Hulp bij uitvoering risicobeoordeling

De richtlijnen zullen bedrijven – die goedkeuringen voor werkzame stoffen of productautorisaties aanvragen onder de biocidenverordening van de EU – helpen bij het uitvoeren van de risicobeoordeling voor hun toepassingen. Het legt ook de leidende beginselen uit voor autoriteiten om aanvragen te beoordelen en om te concluderen of een biocide voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

 

Betere bescherming van de bijen

ECHA directeur Risicobeheer Peter van der Zandt: ‘Naast klimaatverandering en verlies van leefgebied zijn bepaalde chemicaliën – zoals bijvoorbeeld insecticiden – geïdentificeerd als een oorzaak voor de achteruitgang van de bestuiverspopulaties. Deze richtlijnen zullen bedrijven en autoriteiten een stap dichter brengen bij een betere bescherming van de bijen, die essentieel zijn voor mens en planeet.’

 

5 maart webinar

ECHA zal op 5 maart van 11.00 tot 13.00 uur Helsinki-tijd een webinar over de richtsnoeren organiseren. Tijdens het evenement zullen experts die betrokken zijn bij het opstellen van het document een overzicht geven van de inhoud en reageren op vragen van deelnemers.
De Europese Commissie en de EU-lidstaten zullen in een later stadium beslissen wanneer de richtlijnen moeten worden toegepast bij de beoordeling van biociden.

 

Achtergrond

In 2019 heeft de Europese Commissie ECHA verzocht een leidraad te ontwikkelen om te beoordelen hoe de blootstelling aan biociden de bestuivers van geleedpotigen – waaronder bijen – beïnvloedt. Dit is gedaan als onderdeel van acties in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het Pollinators Initiative. De huidige richtlijnen richten zich alleen op bijen vanwege het gebrek aan gegevens over niet-bijenbestuivers.

 

Ontwikkeling richtsnoeren

De richtsnoeren zijn ontwikkeld samen met een groep deskundigen uit verschillende lidstaten, en met steun van organisaties van belanghebbenden. Het is afgestemd op de richtlijnen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen, gepubliceerd in mei 2023.

 

Verdere informatie

Bron: ECHA
Lees ook: ECHA lanceert een nieuwe chemicaliëndatabase

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!