EU-brede beperking beste manier vermindering microplastic vervuilingHet Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) heeft zijn advies uitgebracht over een baanbrekend beperkingsvoorstel. Hierdoor zouden microplastics in producten zoals cosmetica, wasmiddelen en meststoffen verboden kunnen worden. En dat zou weer kunnen leiden tot een verbod op het gebruik ervan als zachte infill op sportvelden met kunstgras. Het zou het vrijkomen van 500 000 ton microplastics in het milieu gedurende 20 jaar voorkomen.

 
Helsinki, 9 december 2020 – De goedkeuring van het advies van het SEAC volgt op een eerder advies van het Comité risicobeoordeling (RAC) in juni 2020. Beide comités concludeerden dat een EU-brede beperking van chemische stoffen voor REACH het meest geschikte middel is om iets aan de risico’s van miljarden kleine, vaste plastic deeltjes die ons milieu vervuilen.

EU-brede beperking beste manier vermindering microplastic vervuiling

Meest uitgebreide voorstel ter wereld

Uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen zegt hierover: ‘Dit beperkingsvoorstel is het meest uitgebreide in zijn soort ter wereld om ons milieu beschermen tegen vervuiling door microplastics. We hebben nu onze wetenschappelijke en technische beoordeling afgerond en onze aanbevelingen gegeven over hoe we de risico’s het beste kunnen aanpakken. Dit zal bijdragen aan de besluitvorming binnen de Europese Commissie en de doelstellingen van de EU-strategie voor kunststoffen.’

 

Controle nu en in de toekomst

Het voorstel beoogt producten van de Europese markt te weren die opzettelijk toegevoegde microplastics bevatten als deze bij gebruik in ons milieu vrijkomen. Voorbeelden zijn cosmetica, reinigings- en wasmiddelen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaadcoatings. Andere producten zoals verven en inkten kunnen ook microplastics bevatten, maar het gebruik ervan leidt niet altijd tot uitstoot in het milieu. Er wordt niet voorgesteld dat deze vormen van gebruik verboden zijn, maar zouden aan ECHA moeten worden gemeld om ervoor te zorgen dat de resterende uitstoot wordt gecontroleerd. Zowel nu als in de toekomst. Leveranciers zouden ook verplicht zijn om instructies te geven over hoe restlozingen tot een minimum kunnen worden beperkt.

 

Verschillende opties

Aan de beleidsmakers werden verschillende opties aanbevolen om het vrijkomen van microplastic infill-materiaal van kunstgras sportvelden te voorkomen. Deze omvatten een verbod op het op de markt brengen na een overgangsperiode van zes jaar.

 

500.000 ton minder microplastics in het milieu

Door de beperking wordt voorkomen dat gedurende 20 jaar 500.000 ton microplastics in het milieu terechtkomen. Over dezelfde periode worden de totale kosten van de beperking voor de Europese samenleving geschat op € 10,8 of € 19,1 miljard, afhankelijk van de manier waarop milieurisico’s van het korrelvormige vulmateriaal (voornamelijk van versnipperde autobanden) worden aangepakt. De kosten bestaan ​​uit de noodzaak om mengsels te herformuleren, microplastics te vervangen door alternatieve materialen en de noodzaak voor autoriteiten om de beperking af te dwingen.

 

Advies SEAC begin 2021 beschikbaar

Het advies van SEAC zal begin 2021 beschikbaar zijn op de website van ECHA. Details van het advies van de commissie en antwoorden op veelgestelde vragen zijn beschikbaar in het Q & A-document. Het advies van het RAC is al beschikbaar op de website van ECHA.

 

Vervolgstappen

Na goedkeuring van het advies van SEAC, zal ECHA de adviezen van beide comités en zijn beperkingsvoorstel naar de Europese Commissie sturen. Beperkingen onder de REACH-verordening worden voorgesteld door de Europese Commissie, goedgekeurd door de EU-lidstaten in de REACH-commissie en gecontroleerd door de Raad en het Europees Parlement.

 

Achtergrondinformatie

Jaarlijks komt ongeveer 42.000 ton microplastics in het milieu terecht bij gebruik van producten die ze bevatten. De markt groeit ook nog steeds. De grootste bron van vervuiling is het korrelige opvulmateriaal dat wordt gebruikt op sportvelden met kunstgras met een uitstoot tot 16.000 ton per jaar.

 

In de context van de EU-kunststofstrategie

In januari 2019 stelde ECHA een brede beperking voor op het opzettelijk gebruik van microplastics in producten die op de EU/EER-markt worden gebracht om milieuvervuiling te voorkomen of te verminderen. Het beperkingsvoorstel is ontwikkeld in de context van de EU-kunststofstrategie, die streeft naar een circulaire kunststofeconomie en bijdraagt ​​aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030, mondiale klimaatverbintenissen en de doelstellingen van het industriebeleid van de EU.

 

 

Verdere informatie

 
Bron: ECHA
Lees Meer: Leveren bedrijven benodigde chemische informatie om consument te beschermen?

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!