Leveren bedrijven benodigde chemische informatie om consument te beschermen?Om Europese consumenten te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen, hebben handhavingsinstanties meer dan 1400 stoffen gecontroleerd om te zien of bedrijven hun stoffen hebben geregistreerd en of ze de nodige informatie verstrekken om een ​​veilig gebruik ervan te garanderen. Kortom, bedrijven hebben het redelijk goed gedaan op basis van dit project, maar er is nog ruimte voor verbetering.

 

Chemicaliën worden in veel alledaagse producten gebruikt, bijvoorbeeld in onze kleding, elektronica of meubels. Sommige van die chemicaliën zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarom reguleert de EU het gebruik ervan.

Leveren bedrijven benodigde chemische informatie om consument te beschermen?

Veilig gebruik chemische stoffen

In 2018 stonden bedrijven voor de laatste deadline om hun chemische stoffen te registreren. In 2020, heeft het handhavingsforum van ECHA de resultaten opgeleverd van een project waarin werd onderzocht hoe goed bedrijven voldeden aan hun wettelijke verplichting om hun stoffen te registreren en om informatie te verstrekken . Informatie die veilig gebruik mogelijk maakt en eventuele risico’s beheersbaar maakt, zodat uw gezondheid en het milieu in goede banen worden geleid. beschermd. Het merendeel van de gecontroleerde bedrijven vertegenwoordigde de productie- en detailhandel. Informatie over veilig gebruik vanaf registratie wordt in de toeleveringsketen doorgegeven aan consumenten en professionals, terwijl ECHA deze gebruikt ter voorbereiding van nieuwe stukken wetgeving die gevaarlijke stoffen reguleren.

 

Verbetering wel nog mogelijk

93,5% van de gecontroleerde stoffen waarvoor registratie nodig was, is ook daadwerkelijk geregistreerd. Maar er is nog ruimte voor verbetering, 180 stoffen (15%) voldeden niet aan ten minste één van de registratiegerelateerde verplichtingen waarop de inspecteurs controleerden, waaronder de plicht om de registratie up-to-date te houden als het bedrijf nieuwe informatie heeft over hoeveel ze gebruiken de stoffen en met welk doel.

 

Sancties voor niet-registratie

In die gevallen waarin bedrijven hun verplichtingen niet nakwamen, namen de autoriteiten handhavingsmaatregelen. Denk aan schriftelijke adviezen, bestuursrechtelijke bevelen en boetes. Sommige bedrijven werden zelfs strafrechtelijk vervolgd.

Foto vlag: Lennert Kraak via Pixabay

Bron: Chemische stoffen in ons dagelijkse leven
Lees ook: 6.5 % of inspected substances miss the required registration
Lees Meer: Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik Groot-Brittannië brengen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!