Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik Groot-Brittannië brengenDe industrie vreest dat divergentie van Britse en EU-regelgeving een ramp zou kunnen betekenen voor de handel


Nu de moeizame Brexit-onderhandelingen een crisis doormaken, weten we nog steeds niet of de Britse regering een elfde-uur-deal met de EU zal sluiten en in het geval van een ‘ja’ – hoe deze deal eruit zal zien. Maar we weten zeker dat Groot-Brittannië na 1 januari niet langer zal deelnemen aan de Reach-regelgeving van de EU (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën).

Het Britse Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) bevestigde in mei dat het zijn eigen versie van de wet aan het opzetten is, bekend als GB-Reach. Deze wet zal overigens niet van toepassing zijn in Noord-Ierland en wordt beschreven als een directe kopie van de EU-Reach. Afgezien van kleine wijzigingen die nodig zijn om het voor één staat te kaderen. Het nieuwste ontwerp van GB-Reach werd op 19 oktober voorgelegd aan het Britse parlement en zal in werking treden, ongeacht of er op het laatste moment een handelsovereenkomst wordt gesloten.

Brexit kan sommige chemicaliën buiten bereik Groot-Brittannië brengen

GB denkt er klaar voor te zijn

Groot-Brittannië is ‘heeft een goede positie voor de overgang’ met een onafhankelijk regelgevend regime tegen het einde van de overgangsperiode, aldus Rebecca Pow, parlementslid en parlementair staatssecretaris bij Defra. ‘Hoewel de overgang [naar GB-Reach] enige aanpassing zal vergen, zijn wij van mening dat de voordelen van controle over onze eigen wetten opwegen tegen de kosten.’

 

De angst van bedrijven

Bedrijven zijn echter bang dat het afzonderlijke Britse wettelijke kader een verwoestende impact zal hebben op de chemische industrie en haar enorme toeleveringsketen aan beide zijden van het Kanaal. ‘Alle positieve effecten die een onafhankelijk regime met zich meebrengt, zullen ruimschoots worden gecompenseerd door de nadelen’ van divergentie in de regelgeving en de resulterende toegenomen bureaucratie, hogere kosten en verminderd concurrentievermogen, zegt Neil Hollis, manager regelgevingszaken bij BASF.

 

Omgaan met gegevens

De kern van het probleem van de industrie met GB-Reach is de verwachte uitsluiting van gegevens over meer dan 21.500 chemicaliën die zijn opgeslagen in de Reach-database van het European Chemicals Agency (Echa).

 

Een gigantische operatie

Zonder een overeenkomst over informatie- en gegevensuitwisseling tussen het VK en de EU zal de industrie elke stof opnieuw moeten registreren onder de nieuwe wet. ‘Dit is geen eenvoudig geval van het overbrengen van informatie van de ene database naar de andere’, zegt de Chemical Industries Association (CIA). ‘Bedrijven zullen hun volledige productportfolio moeten herzien, opnieuw moeten beoordelen voor Britse doeleinden en opnieuw moeten onderhandelen over overeenkomsten voor het delen van gegevens [die] standaard alleen geldig zijn voor EU-Reach.’

 

Met een evenzo gigantisch prijskaartje

De CIA heeft geschat dat deze dubbele registraties de industrie maar liefst £ 1 miljard (€ 1.102.245.384) zullen kosten. De registratiekosten voor het Britse systeem worden rechtstreeks uit EU-Reach gekopieerd, ook al is de markt veel kleiner. Maar het grootste deel van het prijskaartje van £ 1 miljard is te danken aan de fijne kneepjes van gegevenstoegang. Bedrijven die hebben vertrouwd op het delen van gegevens die door andere Europese bedrijven zijn gegenereerd voor hun EU Reach-inzendingen, worden in rekening gebracht voor het voorrecht om de informatie opnieuw te gebruiken. Dit ondanks het feit dat de de CIA en de European Chemical Industry Council (Cefic) hun leden hebben geadviseerd om hiervoor zo weinig mogelijk kosten in rekening te brengen. Als alternatief zouden Britse bedrijven de gegevens opnieuw moeten genereren, wat nog duurder is en gepaard gaat met het onethische neveneffect van herhaalde dierstudies.

 

Niet elke stof is registratie waard

Gezien de kosten en middelen die ermee gemoeid zijn, hebben de CIA, Cefic en de Chemical Business Association (CBA) gewaarschuwd dat niet elke stof de registratie waard is onder GB-Reach. Sommige chemicaliën zullen onvermijdelijk van de Britse markt verdwijnen. Dit gebeurde toen Reach werd geïntroduceerd in de EU, zegt Hollis. ‘Veel stoffen die voorheen in de EU verkrijgbaar waren, waren niet geregistreerd onder Reach en dus van de EU-markt gehaald. Zonder een of andere vorm van deal voor het delen van informatie, hebben we geen reden om aan te nemen dat de situatie in het VK anders zal zijn’, zegt hij.

 

Onzekere tijden voor de Britse chemische sector

Op de vraag welk deel van zijn eigen portefeuille BASF van plan is in Groot-Brittannië te houden, zegt Hollis dat het bedrijf nog bezig is met het berekenen van de kosten en baten. De chemiegigant levert in GB meer dan 1200 verschillende stoffen voor onder meer de farmacie, automotive en voeding. De verkoop in GB bedraagt ​​tot € 2 miljard per jaar (£ 1,8 miljard), waarbij ongeveer 90% van de materialen uit andere EU-landen komt. Het opnieuw registreren van alle stoffen die momenteel met volumes van meer dan één ton per jaar worden geleverd, zou BASF ongeveer £ 70 miljoen (€ 77 miljoen) kosten. ‘Dit zijn onzekere tijden voor de Britse chemische sector en voor alle stoffen, vooral die in kleine hoeveelheden, moet worden beoordeeld of de Britse registratie commercieel haalbaar is’, zegt Hollis. ‘BASF analyseert factoren zoals markt, volume, gegevenseigendom en kosten bij het nemen van deze registratiebeslissingen.’

 

Verwakking positie bedrijven in zowel GB als EU

Volgens CBA topman Peter Newport hebben sommige bedrijven reeds besloten om chemicaliën niet te registreren onder GB Reach, of zelfs hun gegevens beschikbaar te stellen aan anderen om dit te doen. ‘EU -Reach creëerde waarde op data, het maakte het een verhandelbaar product’, zegt hij. ‘Bedrijven nemen nu beslissingen over het al dan niet investeren in de Britse markt als ze een beter rendement kunnen behalen in Europa.’
Fabrikanten moeten de chemicaliën die op deze manier verloren gaan vervangen en opnieuw formuleren. Een andere overweging is om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen of uit de markt te stappen. ‘We lopen het risico banen te exporteren en de productie in GB uit te besteden’, aldus Newport.
Het probleem treft bedrijven buiten GB overigens net zozeer. Cefic: ‘Europa als geheel wordt minder aantrekkelijk voor investeringen in chemicaliën als gevolg van het opsplitsen van de interne markt.’

 

Zes jaar om dossiers in te dienen onder GB Reach

Het zal even duren voordat de sector het effect voelt van GB-Reach op de beschikbaarheid van chemicaliën. Om te beginnen zullen bestaande EU-Reach-registraties worden ‘grandfathered’ in het nieuwe systeem. Bedrijven hebben tot zes jaar de tijd om volledige registratiedossiers in te dienen onder GB -Reach. Dit is een verlenging van het oorspronkelijke voorstel van de Britse regering van slechts twee jaar, dat de industrie had afgewezen omdat het te weinig tijd bood om de gegevens van Echa te repliceren.
De gespreide registratieperiode gaat in op 28 oktober 2021. Hoogvolume en bijzonder gevaarlijke chemicaliën worden als eerste geregistreerd. Bedrijven die de registratie niet kunnen of willen voltooien, zullen waarschijnlijk blijven handelen tot aan de relevante deadlines.

 

EU en GB drijven uit elkaar

Maar bedrijven verwachten dat de regelgevende regimes van GB en de EU uit elkaar zullen drijven zodra de overgangsperiode voorbij is. ‘Reach is een constant veranderende regelgeving waarbij stoffen worden geselecteerd voor evaluatie of andere regelgevende maatregelen, zoals autorisatie of beperking’, zegt Hollis. ‘Idealiter kan een mechanisme voor het delen van informatie worden overeengekomen tussen de EU en GB. Op die manier nemen de respectieve autoriteiten in ieder geval beslissingen op basis van consistente informatie’, voegt hij eraan toe. Maar BASF is bezorgd dat de twee regio’s zullen eindigen met ongelijke datasets en tot verschillende conclusies over stoffen zullen komen, ‘waardoor gecompliceerde chemische toeleveringsketens die voortdurend grenzen overschrijden, worden verstoord’.

 

Snel mensen nodig

De Britse niet-gouvernementele organisatie Chem Trust zegt dat het risico van het uiteengaan wordt verergerd door een gebrek aan middelen binnen de Britse Health and Safety Executive (HSE), die toezicht zal houden op de chemische regelgeving na de Brexit. ‘GB heeft duidelijk niet de capaciteit van het EU Reach-systeem’, zegt Chem Trust’s uitvoerend directeur Michael Warhurst. ‘HSE heeft geprobeerd mensen te werven, maar heeft snel veel mensen nodig hebben om de dubbele registraties te dekken omdat de Britse industrie chemicaliën nodig heeft.’

 

Gevaar van gebrekkige handhaving

Handhaving zal ook lijden onder een gebrek aan Britse middelen, zegt Warhurst. Chem Trust heeft gewaarschuwd dat GB na de Brexit een ‘stortplaats’ kan worden voor stoffen die niet voldoen aan de regels van de interne markt. Een afstemmingsmechanisme is de enige preventieve maatregel, stelden Chem Trust en negen andere partijen in een brief van 7 oktober aan de staatssecretaris bij Defra, George Eustice. In de brief werd gewaarschuwd voor het risico van deregulering en een systeem waarin de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid die met veel moeite werden gewonnen in het kader van EU Reach, zal worden ondermijnd.

 

Puur politieke focus vermijden

Warhurst voegt eraan toe dat een politieke focus in GB op het niet gebonden zijn aan EU-wetten, zou kunnen leiden tot grotere verschillen tussen de twee verordeningen. Hij wijst op nog onbekende functionele details van het Britse juridische kader die van invloed zullen zijn op hoe nauw de twee wetten samenwerken. Het is volgens hem bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel macht de gedecentraliseerde regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland zullen hebben om voor of tegen divergentie in te zetten.

 

Inspanningen EU leiden wellicht tot nog grotere verschillen

Ondertussen zijn zowel Chem Trust als Cefic bezorgd dat de inspanningen van de EU om haar nieuwe chemicaliënstrategie voor duurzaamheid uit te voeren, zullen leiden tot grotere verschillen tussen de twee rechtsgebieden. De strategie belooft een grondige hervorming van het Europese regelgevingskader. ‘Als we tegelijkertijd fundamentele veranderingen aanbrengen in het EU-Reach-systeem, introduceren we ook een grotere kloof met onze buren’, aldus Cefic.

 

GB moet EU-REACH volgen

‘Het gebrek aan handhaving van de huidige wetgeving is lange tijd de achilleshiel geweest van de milieuwetgeving in Europa. De nieuwe chemische strategie voor duurzaamheid zou een belangrijke kans moeten zijn om dit op te lossen. Anders zal er na de Brexit weinig reden zijn voor Britse producenten om aan hoge Europese normen te blijven voldoen’, zegt de handelsorganisatie. Warhurst draait de tafel om met dit argument: ‘Net zoals EU-Reach de wereldwijde chemische regulering in het algemeen heeft geleid, zal GB moeten volgen’, zegt hij.

 

De handel wordt zeker verstoord

Afgezien van de verschillen in regelgeving, zal verstoring aan de grens de handel zeker beïnvloeden. De invoerrechten op chemicaliën die het Kanaal oversteken, lopen op. Evenals vertragingen aan de grens als gevolg van douaneformaliteiten. HM Revenue & Customs (HMRC) schat dat het vanaf 2021 te maken zal krijgen met 270 miljoen douaneaangiften, vergeleken met 55 miljoen momenteel, volgens een rapport van november van de National Audit Office (NAO). En ondanks dat de overheid £ 1,4 miljard (€ 1,7 miljard) aan financiering heeft toegezegd om nieuwe grensinfrastructuur te financieren, ‘blijft er grote onzekerheid over de vraag of de voorbereidingen op tijd zullen zijn en wat de impact is als dat niet het geval is’, aldus de NAO.

 

Het spel is nog niet afgelopen

Hoop blijft dat de lopende onderhandelingen nog steeds kunnen leiden tot een deal over toegang tot Echa’s gegevens. De drang naar deze optie gaat door, niet alleen vanuit de industrie en ngo’s. Toen de besprekingen in oktober over een handelsovereenkomst na de Brexit op een bakstenen muur leken te stuiten, drong de EU-subcommissie voor milieu van het House of Lords er in een brief bij de ministers op aan ‘alles te doen’ om een ​​overeenkomst voor het delen van gegevens te sluiten met de Europese Unie.
Later bevestigde Defra dat de regering ernaar streefde om samenwerking formeel op te nemen in een chemicaliënbijlage bij de potentiële vrijhandelsovereenkomst, onderbouwd door een overeenkomst over het delen van gegevens en informatie.

 

Duizenlingwekkend aantal openstaande vragen

Hoe dan ook, de zenuwen van de industrie raken uitgeput. Een duizelingwekkend aantal vragen blijft over het raamwerk waaraan het naar verwachting binnen minder dan twee maanden zal voldoen, aldus Newport van de CBA. Hoe werkt het IT-systeem bijvoorbeeld? Hoe worden gezamenlijke inschrijvingen gestructureerd? En als een bedrijf niet kan onderhandelen over toegang tot bestaande gegevens in de EU, met welke alternatieve testmethoden kan GB-Reach dan aan de gegevensvereisten voldoen?

 

Reclameslogan voelt als belediging

Zelfs buiten GB-Reach zullen veel andere producten – van cosmetica en materialen die met voedsel in contact komen tot pesticiden – onderhevig zijn aan nieuwe Britse regels. De industrie ‘moet dringend op de hoogte zijn van de details van de nieuwe regelgeving en hun ondersteunende richtlijnen’, zegt Newport. ‘We hebben jaren geleden om begeleiding gevraagd en de reclamecampagne van de overheid “Get Ready for Brexit” voelt bijna als een belediging.’
‘De overheid geeft ons niet genoeg informatie en tijd om ons voor te bereiden. Het is niet redelijk om te wachten tot oudejaarsavond om advies te geven en naleving te verwachten op nieuwjaarsdag ‘, zegt hij. ‘De industrie hunkert naar zekerheid en krijg in plaats daarvan voortdurende onzekerheid. We bevinden ons in extreem moeilijke en uitdagende tijden.’

Foto vlag: Tumisu op Pixabay

Bron: Chemistry World
Lees Meer: Podcast met ECHA directeur Bjorn Hansen over Europa!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!