Podcast met ECHA directeur Bjorn HansenOver Europa! [podcast is in het Engels]


Uitvoerend directeur Bjorn Hansen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Lynn L. Bergeson, en Jane S. Vergnes, Ph.D., DABT® gingen zitten om van gedachten te wisselen. Over het naderende einde van de Brexit-overgangsperiode en over de zeer recente uitgifte van de EU-strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid naar een milieu zonder gifstoffen. Als uitvoerend directeur van de regelgevende instantie die belast is met het beheer van de wetenschappelijke, technische en administratieve aspecten van chemische managementprogramma’s in de EU, geeft Hansen leiding aan ongeveer 600 werknemers. Velen daarvan bevinden zich in Helsinki, waar de kantoren van ECHA zijn gevestigd.

Podcast met ECHA directeur Bjorn Hansen

Verantwoordelijkheden chemische industrie

In de podcast stelt Hansen dat de chemische industrie een van de meest energieverbruikende industrieën is. Juist daarom moet deze industrietak nieuwe chemicaliën en processen ontwikkelen om in de komende 30 jaar de klimaatneutraliteitsdoelstellingen te halen. Het is belangrijk om wijzigingen in de regelgeving te volgen, aangezien REACH en de Toxic Substances Control Act (TSCA) een belangrijke rol zullen spelen bij de ontwikkeling van deze nieuwe chemicaliën.

 

Onderwerpen die aan bod komen

Verder bespreken de deelnemers wat chemische innovatoren moeten weten over duurzaam ontwerp op elk punt in de levenscyclus van een chemisch product. Wat zijn goede prikkels voor circulair ontwerp in de Europese regelgevingssystemen? Welke lessen zijn geleerd tijdens het autorisatieproces onder REACH. Wat zijn de verwachte updates van de biocidenrichtlijn? Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de 1 januari 2021, zoals bekend de ingangsdatum van Brexit.

 

Over het delen van gegevens

Met betrekking tot het delen van gegevens na de Brexit, stelt Hansen dat gegevens van ECHA met betrekking tot stoffen die onder REACH in de EU zijn geregistreerd, niet kunnen worden gedeeld: ‘Wanneer een bedrijf informatie indient onder één wet, mag het alleen onder die wet worden gebruikt. Tenzij expliciet anders verteld. En daarom kunnen de REACH-gegevens die we hebben alleen worden gebruikt voor het implementeren van REACH. […] We kunnen de gegevens niet delen met de VS of met iemand anders, simpelweg omdat deze landen REACH niet implementeren. REACH is de Europese wet waarop de Europese Rekenkamer toezicht houdt. Dat is het systeem waarbinnen de gegevens kunnen worden gebruikt. En daarom, zolang het VK het Europese REACH niet implementeert, kunnen wij, althans als agentschap, die gegevens niet delen. […] Ze moeten met hun branche praten om hun gegevens te krijgen.’

 
De Engelstalige podcast van 45 minuten is een waardevolle bron voor bedrijven die actief zijn in Europa en het VK.

 
Bron: The National Law Review
Lees Meer: Nieuwe EU-databank voor verontreinigende stoffen

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!