EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022

EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2021In het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) 2020-2022 heeft ECHA 74 stoffen voorgesteld voor evaluatie door de lidstaten. Als u een van deze stoffen hebt geregistreerd, moet u de acties coördineren met uw mederegistranten en contact opnemen met de beoordelende bevoegde autoriteit.

Helsinki, 23 oktober 2019 – Momenteel zijn 14 stoffen gepland om te worden geëvalueerd in 2020, terwijl 60 stoffen worden vermeld voor evaluatie in 2021 en 2022.

Software voor veiligheidsinformatiebladen

De rol van de registranten

Registranten van een in de lijst opgenomen stof moeten beginnen met het coördineren van acties en contact opnemen met de beoordelende autoriteit van de betreffende lidstaat. Downstreamgebruikers van een in de lijst opgenomen stof moeten de beschikbare informatie beoordelen en deze delen met de registranten. Het is met name belangrijk dat de informatie over het gebruik actueel is. Ook dienen zowel de blootstellingsscenario’s als de bijbehorende blootstellingsschattingen duidelijk te worden gedocumenteerd in de chemische veiligheidsrapporten van de registranten. Voor de stoffen die volgens planning in 2020 moeten worden geëvalueerd, dienen de relevante dossierupdates vóór maart 2020 te worden doorgevoerd.

 

Het ontwerpplan

Het ontwerpplan is samen met de lidstaten opgesteld en bevat de (niet-vertrouwelijke) stofnamen, het EG- en CAS-nummer, het voorlopige evaluatiejaar, de contactgegevens van de voorgestelde beoordelende lidstaat en een indicatie van de initiële aandachtsgebied. De groepen structureel vergelijkbare stoffen die mogelijk samen kunnen worden geëvalueerd, worden ook in het ontwerpplan aangegeven.

 

Overzicht voor registranten

Registranten kunnen een overzicht krijgen van stofspecifieke activiteiten (inclusief stofevaluatie) met behulp van de coördinator voor openbare activiteiten (PACT). Het biedt bedrijven één toegangspunt voor informatie over stoffen waaraan autoriteiten werken.

 

Volgende stappen

Het Comité lidstaten van ECHA heeft het ontwerp-CoRAP in week 43 van 2019 besproken en n februari 2020 wordteen advies over het ontwerpplan opgesteld. Op basis van het advies zal ECHA de CoRAP-update voor 2020-2022 in maart 2020 goedkeuren en publiceren. Vanaf de publicatiedatum daarna hebben de lidstaten een jaar de tijd om een ​​ontwerpbesluit op te stellen waarin de registranten waarop het van toespassing is om aanvullende informatie worden gevraagd om de tijdens de evaluatie geconstateerde problemen te verduidelijken.

Bron: ECHA
Lees ook: ‘Chemisch transport: richtlijnen voor respons volgens de Cefic