Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaar

Achtste editie van GHS reeds verkrijgbaarVeel landen zijn nog druk bezig de zevende herziene editie van de GHS bij te werken en te implementeren. Terwijl het comité van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen en het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) revisie 8 reeds heeft goedgekeurd met als aanpassingen onder andere:

Nieuwe classificatiecriteria, elementen voor gevarencommunicatie, besluitredenering en advies voor chemicaliën onder druk.

  • Verschillende correcties om de classificatieprincipes van toxiciteit op bepaalde organen te verduidelijken.
  • Update van de criteria voor aerosolclassificatie.
  • Nieuwe waarschuwingspictogrammen om de voorzorgsmaatregel ‘buiten bereik van kinderen’ te communiceren.
  • Nieuw labelvoorbeeld voor sets of kits.
  • Nieuwe bijlage over explosiegevaar van stoffen.

Lees ook: ‘EU lidstaten evalueren 74 stoffen in 2020-2022