Groeperen van chemicaliën versnelt regelgeving

Groeperen van chemicaliën versnelt regelgeving

Om het identificeren en beheersen van de risico’s van gevaarlijke chemicaliën te versnellen, screent ECHA structureel vergelijkbare stoffen in groepen. Vorig jaar beoordeelde het Agentschap samen met de nationale autoriteiten ongeveer 220 stoffen met een hoog volume, waarvan 56% meer gevarengegevens nodig had.

Helsinki, 13 mei 2020 – CHA’s tweede rapport over de geïntegreerde regelgevingsstrategie geeft een overzicht van de voortgang bij het aanpakken van zorgwekkende stoffen en bij het in kaart brengen van het chemische universum. Het bevat aanbevelingen aan autoriteiten en industrie over het beheer van de risico’s van chemicaliën.

 

Van stof-voor-stof naar structureel

In 2019 ging ECHA over van een stof-voor-stof benadering naar het aanpakken van structureel vergelijkbare chemicaliën in groepen. Het doel is om de identificatie van gevaarlijke stoffen te versnellen en hun risico’s sneller onder controle te krijgen.

 

220 stoffen onderzocht

Samen met de lidstaten heeft het Agentschap ongeveer 220 stoffen onderzocht die boven de 100 ton per jaar, geregistreerd op de markt verschijnen. Deze stoffen werden voor regelgevende maatregelen toegewezen aan verschillende pools van het chemische universum. Voor 56% van hen was meer gegevens nodig om de noodzaak van verder risicobeheer te verduidelijken. Voor 22% van de stoffen werd geen verdere actie voorgesteld en werd 7% als hoge prioriteit beschouwd voor EU-regelgevingsrisicobeheer.

 

Vooruitgang stap in richting betere bescherming

Het aantal stoffen die boven de 100 ton (geregistreerd) op de markt worden gebracht en nog niet is toegewezen aan een pool in het chemische universum, is gedaald tot ongeveer 2 400. De groeperingsbenadering stelde ECHA ook in staat om in 2019 meer dan 300 stoffen met een laag productievolume te onderzoeken.
‘De vooruitgang die we hebben gemaakt met de geïntegreerde regelgevingsstrategie is een stap in de richting van een betere bescherming van de Europese burgers. Om de meeste impact te krijgen, hebben we ons gericht op stoffen met een hoog volume en streven we naar meer duidelijkheid over alle chemicaliën die tegen het einde van 2020 boven de 100 ton zijn geregistreerd. Door soortgelijke stoffen te groeperen, kunnen de regelgevingen worden versneld en consistenter worden gemaakt. Het helpt ook de nationale autoriteiten hun inspanningen op te voeren om de chemische risico’s onder REACH en andere wetgevingsinstrumenten te beheersen’, zegt Jack de Bruijn, ECHA’s directeur Prioritering en integratie.

 

Het chemisch universum in kaart

Het in kaart brengen van het chemische universum en het toewijzen van stoffen voor verdere actie is een belangrijk onderdeel van de geïntegreerde regelgevingsstrategie. Het doel is om in 2027 volledige duidelijkheid te hebben over alle geregistreerde stoffen.

 

Aanbevelingen rapporteren

ECHA’s Integrated Regulatory Strategy Report behandelt een overzicht van de pre-regulatoire stappen (screening van groepen door ECHA of lidstaten, expertgroepbeoordeling en analyse van regelgevingsbeheeropties), de evaluatieprocessen en de regelgevende risicobeheeractiviteiten onder REACH en CLP.
Het geeft de volgende aanbevelingen:

 • De screening van groepen stoffen, het genereren van gegevens en de beoordeling moeten verder worden geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat stoffen onverwijld worden omgezet in regelgevend risicobeheer.
 • Geharmoniseerde classificatie en etikettering moeten een prioriteit worden, aangezien dit een directe impact heeft op risicobeheer op bedrijfsniveau en vaak de stap is voordat beperking, autorisatie of andere maatregelen krachtens andere wetgevingsmaatregelen worden genomen.
 • De prioriteit en geschiktheid van eerder geïdentificeerde, maar nog in afwachting zijnde, follow-upmaatregelen moeten worden herzien en die stoffen die verder regulerend risicobeheer nodig hebben, moeten onverwijld worden verbeterd.
 • De naleving van de registratie-informatie moet met name worden verbeterd voor stoffen met een hoog blootstellingspotentieel en die momenteel niet over de juiste gevarengegevens beschikken.
 • Naleving van dossiers, hun systematische beoordeling en updates van registraties op basis van nieuwe informatie, blijft de verantwoordelijkheid van de industrie. ECHA verwelkomt het initiatief van brancheorganisaties om beoordelingsprogramma’s te ontwikkelen om registranten te helpen bij het beoordelen van chemische veiligheidsgegevens.
  De samenwerking en coördinatie tussen autoriteiten verder verbeteren.

 

Achtergrond: chemisch universum

In totaal omvat het chemische universum van meer dan 21.000 geregistreerde stoffen (zowel stoffen met een hoog als een laag volume) ongeveer:

 • 330 stoffen hebben een regulerend risicobeheer in overweging;
 • 1 550 stoffen zijn onder gegevensgeneratie;
 • 390 stoffen die al regulerend risicobeheer aan de gang hebben; en
 • 700 stoffen waarvoor momenteel geen verdere acties zijn voorgesteld na toetsing door de autoriteiten.

Bron: ECHA
Lees ook: De chemische uitdagingen van 2020!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!