Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

 

Besluit mancozeb doorgeschoven naar juli

Software voor Veiligheidsinformatiebladen

Het besluit over de toelating van schimmelbestrijder mancozeb is uitgesteld tot juli. Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) heeft geen besluit genomen over het voorstel van de Europese Commissie om de werkzame stof geen hernieuwde toelating te geven.

 
Het voorstel om mancozeb niet langer toe te staan, staat bij het Scopaff op de agenda. Deze week was het alleen een discussiestuk, zonder dat er een besluit over zou worden genomen. Hoewel het nog niet zeker is, is de planning nu dat het voorstel in juli ter stemming aan de lidstaten wordt voorgelegd. De lidstaten besluiten erover met een gekwalificeerde meerderheid. Dat betekent dat tenminste vijftien lidstaten moeten instemmen, die gezamenlijk tenminste 65% van de bevolking vertegenwoordigen.

 

Nederland is voorstander van mancozeb-verbod

Nederland heeft aangegeven voorstander te zijn van een verbod op mancozeb. Minister Schouten sluit zich aan bij het advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). De Europese Commissie heeft bij de beoordeling van mancozeb niet alleen de rapportage van de beoordelende lidstaat (Verenigd Koninkrijk) betrokken, maar ook rapporten van het Europese Voedselveiligheidsagentschap (Efsa) en het Europese Chemicaliën agentschap (ECHA).

 

Zorg over mogelijk schadelijke effecten bij voortplanting

Volgens de Europese Commissie is er zorg over de mogelijk schadelijke effecten van het middel bij de voortplanting. Het zou bij nakomelingen van testdieren hersenafwijkingen veroorzaken. Op grond daarvan heeft de ECHA het middel geclassificeerd als ‘toxisch voor reproductie’. Daarnaast heeft het middel mogelijk hormoonverstorende werking bij mensen. Ook kan het middel risico’s opleveren voor vogels, zoogdieren, insecten en andere geleedpotigen en het bodemleven. Daar komt nog bij dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om op alle onderdelen tot een goede beoordeling te komen. Op grond van al die gegevens meent de Europese Commissie dat de toelating van de werkzame stof niet moet worden verlengd.
Toelating gebeurt op basis van ‘zeer beperkte en verouderde testuitkomsten.’

 

Opstelling PAN

Het Pesticide Action Network (PAN) heeft er bij minister Schouten op aangedrongen mancozeb te verbieden. Volgens PAN doet zich al meer dan zestig jaar hetzelfde patroon voor bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen: de toelating gebeurt op basis van ‘zeer beperkte en verouderde testuitkomsten’ en dan moet de stof na dertig tot veertig jaar alsnog verboden worden. PAN geeft een lange lijst van stoffen waarmee dat het geval zou zijn. Als het aan PAN ligt, wordt bij elke toelating het voorzorgsbeginsel toegepast: bij enige twijfel of gebrek aan gegevens een bestrijdingsmiddel niet toelaten.

 
Bron: Boerderij
Lees ook: Groeperen van chemicaliën versnelt regelgeving

 
Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!