Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

 

Verlenging deadline evaluatie REACH-dossiercontroles

 

Maatregel betreft deadlines tot eind mei!

 

Echa heeft besloten om een aantal termijnen te verlengen om bedrijven te helpen tijdens de Covid-19-coronaviruspandemie, waaronder die met betrekking tot de volledigheidscontrole van REACH-registratiedossiers, stof- en dossierbeoordeling en autorisaties.

De verlengingen gelden volgens ECHA tot eind mei, eraan toevoegend dat de betrokken bedrijven sinds eind maart rechtstreeks zijn geïnformeerd. ECHA-woordvoerder: ‘Onder deze uitzonderlijke omstandigheden begrijpen we dat bedrijven mogelijk niet over menselijke of financiële middelen beschikken of technische problemen ondervinden bij het halen van bepaalde deadlines die verband houden met de beslissingen van Echa.’

 

De extensies zijn:
  • REACH technische volledigheidscontrole van dossiers: bedrijven die aanvankelijk geen volledige registratie hadden verstrekt – en een uiterste deadline hadden om informatie tussen maart en mei in te dienen – krijgen nog eens twee maanden de tijd om de indiening af te ronden;
  • REACH herziene volledigheidscontrole: de uitbreiding van de technische volledigheidscontrole met het chemische veiligheidsrapport is uitgesteld van april tot oktober;
  • REACH-vertrouwelijkheidsclaims: een verlenging met twee maanden voor bedrijven die een vertrouwelijkheidsverzoek hebben ingediend en tussen maart en mei een deadline hadden om aanvullende informatie te verstrekken;
  • REACH-ontwerpbesluiten inzake beoordeling van stoffen of dossiers: 30 dagen extra voor bedrijven om opmerkingen te maken. De ontwerpbesluiten hebben betrekking op onderzoek van testvoorstellen, nalevingscontrole, follow-up dossierbeoordeling en stoffenbeoordeling. Alle andere termijnen blijven ongewijzigd;
  • PIC (Prior Informed Consent oftewel voorafgaande aangegeven toestemming) kennisgevingen aan nationale autoriteiten: bedrijven hebben tot eind mei nog eens twee maanden de tijd om kennisgevingen over de invoer en uitvoer van 2019 in te dienen; en
  • ECHA-facturen: betalingen die tussen half maart en eind april moeten worden gedaan, zijn nu op 30 mei verschuldigd.

 

Contact opnemen met nationale handhavingsinstanties

ECHA zegt ook dat bedrijven die een besluit van de Europese Commissie hebben ontvangen over autorisatieaanvragen – waarin staat dat er een monitoringprogramma moet worden opgesteld met de eerste metingen die in het voorjaar van 2020 moeten worden uitgevoerd – dat ze snel en direct contact moeten opnemen met de nationale handhavingsinstanties voor advies over hoe de situatie aan te pakken.

 

Recente ontwikkelingen

Vóór de laatste aankondiging had Echa voor sommige activiteiten de termijnen al verlengd. In een interview met Chemical Watch vorige maand zei het hoofd van het bureau, Bjorn Hansen, dat Echa ‘altijd klaar staat om van geval tot geval een dialoog te voeren’ met bedrijven die voor uitdagingen staan vanwege de pandemie.

 

Snel realiseren bepaalde registraties

Vorige week stelde uitvoerend directeur van Cefic-productstewardship Sylvie Lemoine het idee voor om bepaalde soorten registraties snel te realiseren om aan de dringende vraag tijdens de coronaviruscrisis te voldoen.

 

Geen verlenging Brexit

Er zijn ook vragen gesteld over de termijnen en de terugtrekking van het VK uit de EU tijdens de pandemie. Terwijl NGO CHEM Trust and Trade Body SMEunited pleitte voor verlenging van de overgangsperiode voor de brexit, zei de Britse Chemical Industries Association dat het ‘op dit moment werkt naar de verwachte deadline in december en momenteel niet overweegt om een verlenging voor te stellen ondanks de lopende Covid -19 verstoringen.

Bron: Chemical Watch
Lees ook: Waterborne Coatings Market Research Report voorspelt groei tot 2025

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!