REACH-herziening uitgesteld onder druk van industrie

REACH-herziening uitgesteld onder druk van industrie

Foto via platform PxHere

REACH-herziening uitgesteld onder druk van industrie – REACH-herziening uitgesteld onder druk van de industrie – Brancheverenigingen oefenen druk uit op leden van de Europese Commissie. Nu wordt de EU-chemicaliënverordening REACH pas eind 2023 herzien – of helemaal niet geïmplementeerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu.

Bedrijfsverenigingen hadden de overhand, gaf de Europese Commissie toe. Het heeft de dringend noodzakelijke herziening van de vorige versie van de EU-chemicaliënverordening Bereik vertraagd ten koste van mens en milieu. De beslissing viel gisteren in Brussel. En dit ondanks het feit dat de Commissie zelf de hervorming dringend achtte omdat de verordening in haar huidige vorm onvoldoende bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen. Tegelijkertijd stelt het een belangrijk onderdeel van de Green Deal en de uitvoering van het EU-beleid voor chemische stoffen in vraag.

3 redenen om voor Siam software te kiezen
Milieu- en consumentenbescherming in de wacht

‘We zijn teleurgesteld over het uitstel en vrezen dat de broodnodige milieu- en consumentenbescherming op een laag pitje zal komen te staan’, zegt Ninja Reineke, CEO en expert bij CHEM Trust Europe, een milieu- en consumentenbeschermings-ngo die in 2018 in Hamburg werd opgericht. die werkt om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke verontreinigende stoffen. ‘Wetenschappelijke monitoringstudies uit Duitsland en Europa tonen aan dat de blootstelling van de algemene bevolking aan sommige chemicaliën nu zo hoog is dat gezondheidseffecten niet kunnen worden uitgesloten.’

 

Doel van de verordening

De verordening heeft tot doel de wetgeving over chemicaliën in heel Europa te standaardiseren en de gevaren en risico’s van chemicaliën uit te leggen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen. Op grond van deze verordening zijn fabrikanten en importeurs van chemische stoffen verplicht om informatie over chemische stoffen in te dienen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA – als zij deze in de EU op de markt willen brengen. De REACH-hervorming moet eindelijk mens en milieu beter beschermen tegen vervuiling. Maar daar komt nu niets van terecht.

 

Angsten van milieugroepen

Milieugroeperingen vrezen dat de herziening van de verordening zelfs volledig ongedaan kan worden gemaakt als de toekomstige EU-commissie er na de Europese verkiezingen in het voorjaar van 2024 niet mee doorgaat. Voorafgaand aan het besluit van gisteren hebben u en verschillende Europese ministers van Milieu – waaronder de Duitse minister Steffi Lemke – een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, met het verzoek zich aan het schema te houden.

 

Toename van blootstelling aan schadelijke chemicaliën

Gegevens van het project Human Biomonitoring for the European Union (HBM4EU) van de EU laten zien hoeveel menselijke blootstelling aan schadelijke chemicaliën de afgelopen jaren in Europa is toegenomen. Zo zijn bij kinderen en jongeren bewezen concentraties weekmakers uit kunststoffen of impregneermiddelen zoals poly- en perfluorverbindingen (PFAS) zo hoog dat gezondheidsrisico’s niet meer kunnen worden uitgesloten.

Bron: VDI Nachrichten
Lees ook: Hoogtepunten uit de BPC-vergadering van september

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!