Hoogtepunten uit de BPC-vergadering van september

Hoogtepunten uit de BPC-vergadering van september
Hoogtepunten uit de BPC-vergadering van september – Het Comité biociden (BPC) van ECHA steunt de goedkeuring van zwaveldioxide dat door verbranding uit zwavel ontstaat als werkzame stof voor het desinfecteren van wijnvaten. Het comité concludeerde ook dat jodium en polyvinylpyrrolidon (PVP) in principe niet in de EU moeten worden goedgekeurd omdat zij voldoen aan de criteria voor hormoonontregeling.
3 redenen om voor Siam software te kiezen

Adviezen

In zijn vergadering van september heeft het BPC adviezen aangenomen ter ondersteuning van de goedkeuring van deze werkzame stoffen en productsoorten:

 • Ozon gegenereerd uit zuurstof voor:
  • ontsmettingsmiddelen en algenbestrijdingsmiddelen die niet bestemd zijn voor rechtstreekse toepassing op mensen of dieren (productsoort 2);
  • ruimte voor levensmiddelen en diervoeders (productsoort 4)
  • desinfectie van drinkwater (productsoort 5); en
  • conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen (productsoort 11).
 • Zwaveldioxide afkomstig van zwavel door verbranding voor productsoort 4, gebruikt voor desinfectie en conservering van wijnvaten.
 • Zwaveldioxide die vrijkomt uit natriummetabisulfiet voor conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen (productsoort 9), gebruikt om microbiële groei in schoenendozen tijdens opslag en vervoer te voorkomen.

 

Geen goedkeuring mecetronium ethylsulfaat

Het comité steunt niet de goedkeuring van mecetronium ethylsulfaat (MES) voor menselijke hygiëne (productsoort 1). Deze stof wordt gebruikt voor het desinfecteren van chirurgische handen. De BPC concludeerde dat er onvoldoende gegevens zijn over de vraag of de werkzame stof zou voldoen aan de uitsluitingscriteria voor hormoonontregeling of voor bioaccumulatie – een van de drie PBT-criteria (persistent, bioaccumulerend en toxisch).

 

Jodium en PVP-jodium

In het licht van de komende herziening van jodium en PVP-jodium, heeft de Europese Commissie de BPC verzocht advies uit te brengen over de vraag of deze stoffen het endocriene (hormonale) systeem van mensen of niet-doelorganismen – zoals planten en dieren – negatief beïnvloeden. Het BPC concludeerde dat deze stoffen voldoen aan de criteria voor hormoonontregeling en derhalve niet mogen worden goedgekeurd voor gebruik in de EU, tenzij zij voldoen aan de voorwaarden voor een afwijking.

Het comité heeft ook vier adviezen over toelatingen van de Unie goedgekeurd. Meer details over deze en andere adviezen staan in de bijlage.

De Europese Commissie zal samen met de EU-lidstaten de uiteindelijke beslissing nemen over de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden door de Unie.

***

Het comité kwam bijeen van 26 tot en met 29 september 2022. De adviezen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de webpagina van het BPC. De volgende vergadering vindt plaats in november 2022.

 

Nadere informatie
 
 

Bron: ECHA
Lees ook: EU breed verbod Kankerverwekkende PAK’s in kleiduiven nodig

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!