Vijf landen werken samen om belanghebbenden te informeren over hormoonontregelaars

 

Vijf landen werken samen om belanghebbenden te informeren over hormoonontregelaars

 

Vijf EU-lidstaten werken samen aan een website om belanghebbenden binnen de EU te informeren over de status van stoffen die zijn geïdentificeerd als hormoonontregelende stoffen of die worden beoordeeld op hormoonontregelende eigenschappen. Nationale autoriteiten in België, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Zweden verzamelen informatie om te verbeteren kennis over hormoonontregelaars en het vergroten van transparantie, coherentie, consistentie en coördinatie tussen wetgevingsgebieden. De website bevat informatie in twee lijsten, gebaseerd op EU-voorschriften voor REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën), de biocidenverordening (BPR), de gewasbeschermingsmiddelenverordening (PPPR) en cosmetische producten. Een derde op gevaren gebaseerde lijst (lijst III) geeft details weer over stoffen die door een individuele nationale autoriteit zijn voorgesteld met mogelijke hormoonontregelende eigenschappen.

 

Hormoonontregelend of potentieel hormoonontregelend

Meer in het bijzonder bevat lijst I stoffen die een evaluatie van de hormoonontregelende eigenschappen hebben ondergaan en die op EU-niveau als hormoonontregelaars zijn geïdentificeerd. Lijst II bevat stoffen die momenteel worden geëvalueerd in een EU-wetgevingsproces vanwege bezorgdheid over mogelijke hormoonontregelende eigenschappen of als onderdeel van het verplichte proces voor goedkeuring of verlenging.

 

Voorgesteld door individuele nationale autoriteit

Lijst III bevat stoffen, voorgesteld door een individuele nationale autoriteit en beschouwd als hormoonontregelaars op nationaal niveau in een van de deelnemende landen. Deze stoffen worden niet noodzakelijkerwijs ondersteund door andere lidstaten of worden op EU-niveau als hormoonontregelaars beschouwd. De Europese Commissie (EG) of lidstaten kunnen in een later stadium besluiten deze stoffen verder te evalueren.

 

Het bijwerken van de lijsten

Wanneer een stof wordt verwijderd of de status verandert na een EU-onderzoek, worden Lijsten I en II bijgewerkt tijdens de volgende periodieke update van de website. Als wetenschappelijke informatie over hormoonontregelende eigenschappen van een stof van lijst III verandert, wordt de status van de stof bijgewerkt door de nationale autoriteit die de stof aanvankelijk had opgenomen. Een overzicht van stoffen die niet meer op een lijst staan, blijft toegankelijk via de website. De lijsten worden minstens halfjaarlijks bijgewerkt.

 

40 wetgevingsstukken

Er zijn meer dan 40 wetgevingsstukken betrokken bij de regulering van chemicaliën in de EU. Zo is de European Chemical Agency (ECHA) verantwoordelijk voor REACH, dat industriële chemicaliën reguleert die geproduceerd of geïmporteerd worden in de EU.

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is verantwoordelijk voor de regulering van pesticiden, die de werkzame stoffen reguleert die worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen om gewassen te beschermen tegen plagen of onkruid, voornamelijk in de landbouw.

 

ECHA

ECHA is ook verantwoordelijk voor de regulering van biociden, die worden gebruikt om mensen, dieren en vervaardigde materialen te beschermen tegen schadelijke organismen (plagen, bacteriën, algen, virussen) via de werkzame stof in het product.

Bron: International Institute for Sustainable Development
Lees ook: Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!