Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën

 

Beperking en autorisatie leiden tot vervanging schadelijke chemicaliën


Helsinki, 8 juli 2020 – Vervanging van schadelijke chemicaliën door veiligere alternatieven en groenere technologieën wordt sterk gedreven door regelgeving, waarbij bedrijven melden dat beperkingen en autorisatie hun belangrijkste drijfveren zijn voor vervanging. Bedrijven worden ook gemotiveerd door de vraag van klanten en hun eigen duurzaamheidsbeleid, waarbij de vervangingsstrategie van ECHA ook indirect vervangingsactiviteiten stimuleert.

 
Hoewel beperkingen en autorisatie de Europese industrie rechtstreeks aanmoedigen om schadelijke chemicaliën te vervangen, heeft ECHA’s steun voor vervanging ook een rol gespeeld. De twee gepubliceerde rapporten van ECHA onthullen zowel de directe als indirecte effecten van REACH bij het vervangen van voertuigen.

Enquête bij branchevereniginge

Op basis van een enquête bij brancheverenigingen en meer dan 80 bedrijven, waarvan er vele werden getroffen door autorisatie of beperking, gaf ongeveer 19% aan dat beperking hun belangrijkste reden is om gevaarlijke chemicaliën te vervangen door veiliger alternatieven.

 

Deelnemende bedrijven

Het toevoegen van een stof aan de kandidatenlijst of autorisatielijst waren de volgende belangrijkste triggers voor bedrijven. Daarbij werd autorisatie geselecteerd door 15% van de bedrijven die reageerden. Sommige bedrijven zijn naar verluidt vervangen toen een optie voor reguleringsbeheer (RMOA) nog in ontwikkeling was. Met name toen de beoordelende lidstaat – naar aanleiding van de uitkomst van de RMOA – een verdere regelgevingsrisicobeheeractiviteit had voorgesteld. Denk aan de identificatie van stoffen van zeer grote bezorgdheid.

 

Drijfveren

Afgezien van regelgeving benadrukten bedrijven ook de eisen van hun klanten, het verbeteren van hun publieke imago en het aannemen van hun eigen duurzaamheidsbeleid als hun belangrijkste drijfveren om gevaarlijke stoffen te vervangen door veiligere alternatieven.

 

De meest innovatieve bedrijven

‘Het is duidelijk dat de meest innovatieve bedrijven degenen zijn die een groene mentaliteit hebben aangenomen, met vervanging als kern van hun bedrijfsactiviteiten. Terwijl regelgeving aandringt op vervanging van schadelijke stoffen, wordt het weggaan daarvan ook steeds meer een essentieel onderdeel van hun bedrijfsbeleid en de weg naar een duurzaam en groener Europa in de toekomst’, zegt Executive Director van ECHA Bjorn Hansen.

 

Positieve impulsen

Het rapport schetst een combinatie van technische, economische en marktbelemmeringen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij vervanging. Waaronder problemen bij het vinden van technisch haalbare alternatieven, een gebrek aan financiële prikkels en een verminderd concurrentievoordeel. Bedrijven zien echter een afname van de blootstelling van werknemers en de uitstoot naar het milieu als de belangrijkste voordelen van vervanging.

 

Ondersteuning ECHA:

In het ECHA-rapport over vervangingsondersteunende activiteiten met een focus op 2020-21 wordt beschreven hoe ECHA heeft geholpen en van plan is bedrijven te helpen deze barrières te overwinnen door:

  • Bevorderen van opleidingen over analyses van alternatieven om de capaciteit van organisaties voor geïnformeerde vervanging op te bouwen.
  • Ondersteunen van de lidstaten en de belanghebbenden uit de industrie bij het organiseren van workshops over de toeleveringsketen, waarbij wordt ingegaan op stoffen op de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor een vergunning en op de lijst van stoffen die worden voorgesteld voor beperking, en voor biociden die stoffen bevatten die geschikt zijn voor vervanging.
  • Handhaving van substitutiegerelateerde netwerken en bevordering van het concept “veilig ontwerp” om de kennisdeling, communicatie en coördinatie tussen belanghebbenden in de EU over deze onderwerpen te verbeteren.
  • Bijdragen aan de werkzaamheden van de OESO met betrekking tot richtsnoeren voor veiligere alternatieven om de werkzaamheden van de EU op het gebied van vervanging – met inbegrip van het bredere concept van duurzaamheid – verder te ondersteunen.

 

 

Achtergrond

De geleidelijke vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) door geschikte alternatieven is een van de drie hoofddoelstellingen van de REACH-autorisatietitel. De anderen zorgen ervoor dat de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu naar behoren worden beheerst en zorgen voor een goede werking van de interne markt.

 

Aannemen beperking

Een beperking kan worden aangenomen op het moment dat een onaanvaardbaar risico voor de menselijke gezondheid of het milieu voortvloeiend uit de fabricage, het gebruik of het in de handel brengen van stoffen.

 

Duurzamere alternatieven

Substitutie draagt ​​ook bij aan de overkoepelende EU-doelstellingen voor een niet-giftig milieu en een circulaire economie door het geleidelijk vervangen van schadelijke stoffen door duurzamere alternatieven.

 

Twee rapporten

De eerste van ECHA’s nieuwe rapporten vat de resultaten samen van een onderzoek naar de effecten van REACH-beperking en autorisatie op vervanging in de EU. Dit wordt aangevuld door een ander verslag over de uitvoering van de vervangingsstrategie van ECHA in de afgelopen twee jaar en waar ECHA zich in 2020-21 op zal concentreren, naast het regelgevingsrisicobeheer. De twee rapporten zijn bedoeld om te laten zien hoe substitutie wordt aangedreven door zowel regelgevende maatregelen als door bedrijven op indirecte wijze aan te moedigen.

Bron: ECHA
Lees ook: CEO’s van Shell, Siemens, EDF en Vattenfall ‘aan boord’ EU initiatief voor schone waterstof

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!