Voorstel ECHA is 's werelds breedste beperking opzettelijk gebruik microplastics

Voorstel ECHA is ’s werelds breedste beperking opzettelijk gebruik microplastics

Helsinki, 1 september 2020 – Het voorstel van ECHA om opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken, is het meest uitgebreide beperkingsinitiatief ter wereld voor het verminderen van emissies door opzettelijk gebruik van microplastics. Na een uitgebreide raadpleging in 2019 heeft het Agentschap zijn voorstel geactualiseerd, terwijl het onafhankelijk bleef en een transparante en wetenschappelijk onderbouwde benadering volgt.

Ondanks beweringen van bepaalde ngo’s, heeft het bijgewerkte voorstel de informatie die ons door alle belanghebbenden ter beschikking is gesteld op een wetenschappelijke manier beoordeeld. Alle aangebrachte wijzigingen zijn gebaseerd op solide argumenten en bewijs dat is ontvangen tijdens een zes maanden durende raadpleging van belanghebbenden. Deze periode liep van maart tot september 2019. Opmerkingen kwamen van 477 individuele belanghebbenden, waaronder de industrie, ngo’s, lokale gemeenschappen en sportverenigingen. Deze opmerkingen zijn vervolgens beoordeeld, met reacties op onze website gepubliceerd, en de door ECHA voorgestelde wijzigingen zijn tot in de details terug te vinden in het concept-achtergronddocument.

 

Overkoepelende doel

Zo zijn er updates aangebracht in de definitie van microplastic en de mogelijkheden om risico’s te beheersen van polymere infill die wordt gebruikt in kunstgrasvelden. Het overkoepelende doel van alle veranderingen was ervoor te zorgen dat de beperking functioneert zoals bedoeld en efficiënt kan worden gehandhaafd. Zonder de vermindering van de uitstoot van microplastics te vertragen.

 

Vermindering uitstoot met ten minste 500 000 ton

Directeur Risicobeheer van ECHA Peter van der Zandt zegt: ‘We willen ervoor zorgen dat ons verreikende en baanbrekende voorstel werkbaar is, zodat de onbetwiste voordelen ervan kunnen worden gerealiseerd. De voorgestelde beperking zal naar verwachting de uitstoot van opzettelijk toegevoegde microplastics in het milieu de komende 20 jaar met ten minste 500 000 ton verminderen. Ons bijgewerkte voorstel verhoogt in feite de vermindering van emissies in absolute hoeveelheden in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel. Ik kan onze belanghebbenden verzekeren dat alle wijzigingen die tijdens het proces worden aangebracht, onbevooroordeeld zijn en gerechtvaardigd zijn door robuust bewijs.’

 

Meningsvorming nog gaande

De meningsvorming is nog aan de gang. Het Comité risicobeoordeling (RAC) heeft in juni zijn advies uitgebracht en daarbij het voorstel van ECHA gesteund, terwijl het zijn eigen aanbevelingen over bepaalde aspecten heeft gedaan. De raadpleging van het ontwerpadvies van het Comité voor sociaaleconomische beoordeling (SEAC) is op 1 september om 23:59 uur Helsinki-tijd gesloten.

 

150 reacties

Alle belanghebbenden hebben sinds 1 juli verder bewijs kunnen indienen zodat SEAC rekening kan houden in hun definitieve oordeel. Dit oordeel wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. Tot nu toe hebben we meer dan 150 reacties ontvangen, voornamelijk van bedrijven en individuele burgers. Er zijn tot dusver minder dan 10 opmerkingen ontvangen van ngo’s. Die bevatten voornamelijk algemene bezwaren tegen de aangebrachte wijzigingen, maar geen nieuw bewijs dat door SEAC kan worden gebruikt voor hun definitieve mening.

 

Het proces

ECHA publiceerde zijn voorstel om opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken in januari 2019. Daarnan is het zes maanden lang geraadpleegd en besproken in de twee wetenschappelijke comités, te weten: Comité voor risicobeoordeling (RAC) en voor sociaaleconomische analyse (SEAC). RAC heeft zijn advies al aangenomen, terwijl SEAC dit naar verwachting eind 2020 zal doen.

 

Uiteindelijke besluit door EC en de EU-lidstaten

Het besluit over de beperking en de reikwijdte ervan zal worden genomen door de Europese Commissie met de EU-lidstaten – rekening houdend met de RAC- en SEAC-adviezen en het voorstel van ECHA. Als in de toekomst robuust wetenschappelijk bewijs wordt ingediend waaruit blijkt dat de beperking moet worden bijgewerkt, is dit mogelijk. In dat geval kan de Europese Commissie ECHA vragen de uiteindelijk aangenomen beperking te onderzoeken en, indien nodig, wijzigingen voor te stellen.

Bron: ECHA
Enkele reacties: EEB analysis critical of ECHA microplastics restriction en EU microplastics ban needs to aim smaller, advisers say
Lees ook: Delen van informatie over export schadelijke chemicaliën blijft toenemen

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!