Delen van informatie over export schadelijke chemicaliën blijft toenemen

Delen van informatie over export schadelijke chemicaliën blijft toenemen

HELSINKI, FINLAND – 31 augustus 2020. Meldingen van EU-bedrijven om bepaalde gevaarlijke chemicaliën buiten de Unie te exporteren, zijn de afgelopen drie jaar gestaag gestegen. In 2019 werden meer dan 10 000 meldingen verwerkt. Dat is een stijging van ongeveer 35% ten opzichte van 2016. Met de toegenomen werkdruk zijn een rechtevenredige groei van mensen en middelen een noodzaak voor toekomstige PIC-werkzaamheden.

Uit het tweede rapport van ECHA over de uitvoering van de voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent oftewel PIC) verordening blijkt dat de regelgevende maatregelen die in de EU zijn genomen om het gebruik van verschillende gevaarlijke chemicaliën ernstig te beperken, de verplichting tot kennisgeving van uitvoer hebben uitgebreid. Resulterend in een record aantal van 10703 meldingen in behandeling in 2019.

 

Toegenomen werklast ECHA

Als gevolg hiervan is de werklast van het Agentschap tijdens de periode van drie jaar van 2017 tot 2019 voortdurend toegenomen. Naast de verwerking van de exportkennisgevingen, is in 2019 ook het aantal verzoeken om ondersteuning van door de EU en niet-EU aangewezen nationale autoriteiten met 72% gestegen. Het aantal helpdeskvragen van exporterende en importerende landen is in vergelijking met die in 2016 met 25% gestegen.

 

Een grote variëteit aan activiteiten

ECHA heeft verschillende richtlijnen opgesteld om EU-bedrijven te helpen hun verplichtingen uit hoofde van PIC te begrijpen. Ook is het Agentschap de Europese Commissie blijven steunen bij activiteiten met betrekking tot het Verdrag van Rotterdam. Bijvoorbeeld door te helpen bij de identificatie van stoffen, door 30 kennisgevingen voor te bereiden van definitieve regelgevende maatregelen die in de EU zijn genomen om het gebruik van chemische stoffen ernstig te beperken en door deel te nemen aan verschillende communicatie- en capaciteitsopbouw projecten.

 

Punt van zorg

De hoeveelheid personeel en het beschikbare budget voor PIC-activiteiten zijn echter niet evenredig toegenomen. Het Agentschap moet de hogere werklast derhalve met dezelfde mensen en middelen middelen beheren. Uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen zegt hierover: ‘Ondanks al onze prestaties is de voortdurende toename van onze werklast een punt van zorg. Het is van cruciaal belang dat we over voldoende personeel en budget beschikken om onze taken uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat de internationale handel in zeer gevaarlijke chemicaliën geïnformeerd en transparant blijft en dat ook het milieu en de gezondheid van degenen buiten de EU-grenzen worden beschermd.’

 

Voorstellen om implementatie PIC te verbeteren

In het rapport worden manieren voorgesteld om de implementatie van PIC te verbeteren door de juridische tekst te verduidelijken en de praktijken aan te passen. Het identificeert ook enkele gebieden waar verdere EU-investeringen zouden kunnen leiden tot een grotere impact van de verordening en nog meer zouden kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het Verdrag van Rotterdam.

 

Achtergrond

De PIC-verordening regelt de export en import van bepaalde gevaarlijke chemicaliën tussen de EU en niet-EU-landen. Het legt vooral verplichtingen op aan bedrijven die deze chemicaliën willen exporteren naar niet-EU-landen. Binnen de EU implementeert PIC het Verdrag van Rotterdam inzake bepaalde gevaarlijke chemicaliën en pesticiden in de internationale handel.

 

Tweede rapport over de werking van PIC-verordening

Dit rapport is het tweede rapport van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over de werking van de PlC-verordening, voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2019, op grond van artikel 22 van de PIC-verordening.

 

Verdere informatie

Bron: Agility Newsroom ECHA
Lees ook: Groot EU-project ontwikkelt REACH-compatibel nano-read-across-raamwerk

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!